четверг, 1 сентября 2016 г.

VII საუკუნის „სომხური გეოგრაფია“ საქართველოს, სომხეთისა და ალბანეთის შესახებ

სომხური გეოგრაფიული და კარტოგრაფიული ძეგლი –აშხარჰაცუიცი (სომხ. Աշխարհացույց) ბევრი თანამედროვე ისტორიკოს-არმენოლოგის აზრით დაწერილი უნდა იყოს VII საუკუნის მეცნიერის – ანანია შირაკაცის მიერ. იგი ცნობილი სომეხი გეოგრაფი, ისტორიკოსი, კარტოგრაფი, ასტრონომი, ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი და კოსმოგრაფი იყო. აშხარჰაცუიცი წარმოადგენს ანტიკური გეოგრაფიული ტრადიციების გაგრძელებას, რომელიც ძირითადად ემყარება კლავდიოს პტოლემეს (87—165) გეოგრაფიას.
პირველ ნაწილში მოყვანილია საერთო ცნობები დედამიწის შესახებ, აღწერილია რელიეფი, კლიმატური ზონები, ზღვები და სხვ. მეორე ნაწილი შეიცავს იმ დროს ცნობილი კონტინენტების აღწერილობას, სახელდობრ: აღწერილია ევროპა, ლიბია (აფრიკა) და აზია. მითითებულია კონტინენტების განლაგება, დახასიათებულია საზოგადოება, აღნიშნულია მთავარი ზღვები, მთები, მდინარეები, სასარგებლო წიაღისეულები, ფლორა, ფაუნა და სხვ. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა აზიის ქვეყნებს. აღწერილია სომხეთი, იბერია, კავკასიის ალბანეთი, მცირე აზია, სირია, ირანი, მესოპოტამია და აზიის სარმატია. აღწერილია საქართველოს გეოგრაფიაც. ჩვენ სწორედ საქართველოსა და მისი მეზობელი მხარეების შესახებ ცნობებს მოვიტანთ.
                                                   *      *      *
Понт Каппадокийский (Πόντος Καππαδοκικός), к востоку от Полемониакского моря, простирается до Мосхийских гор  Μοσχικ), которые отделяют его от Великой Армении. Она заключает в себе горы и реки.

В Сарматии находятся горы Гиппийские, Кераунские и другие, и многие реки, в числе которых Этиль с 70 рукавами (истоками, 70), на берегах которого укрепился народ басилы.
Следующие народы живут в Сарматии1: 1. Хазары2, 2. буши (var. булхи), 3. баслики (барсилы), 4. апшеги, 5. апхазы, 6. царственные сарматы, 7. иппофаги, 8. Нахчаматьяны3, 9. фтирофаги, 10. сюрикаци, 11. митрикаци, 12. амазоны, 13. аланы, 14. хебуры (var. хебары), 15. кудеты, 16. скюми, 17.аргаветы, 18. марголы, 19. такоци (var. такры), 20. аргозы, 21. дачаны, 22. пинчи, 23. двалы, 24. гунны, 25. воспуры (var. апулы), 26. цанары, у которых проходы Аланский и Цекан, 27. туши, 28. хуши, 29. кусты, 30. антропофаги, 31. цхаваты, 32. Гудамакары4, 33. дуичики, 34. дидоци (var. дигои, вернее — дидои), 35. леки, 36. катапастианы, 37. агутаканы, 38. хенуты (var. хенуки), 39. шилы, (var. шибы), 40. тчигбы (тчиги), 41. хелы, 42. каспы, 43. пyxи, 44. ширваны, 45. хсраны (var. хараны), 46. таваспары, 47. хечматаки, 48. ижамахи, 49. пасхи, 50. пусхи, 51. пиконаки, 52. баканы, 53. маскуты, у самого Каспийского моря, куда доходят отроги Кавказа и где воздвигнута Дербендская стена, громадная твердыня в море5. Севернее живут гунны, у которых город Варачан6 и другие города. Царь Севера называется Хаган. Он владыка хазар. Царица же, жена Хагана, происходит из рода Басилов.
კოლხეთი, რომელიც ეგერია7 მდებარეობს პონტოს ზღვის აღმოსავლეთით, სარმატიის ახლოს, იბერიისა და დიდი არმენიის მომიჯნავედ. ეგერი იყოფა ოთხ მცირე მხარედ, მანრილი, ეგრევიკა რომელიც საკუთრივ ეგერია იქ მდინარე ფაზისია ამავე სახელწოდების ქალაქთან, ლაზიკა და ჭანივი რომელიც ხალტიქია8 სადაც მდინარე მეგალუპოტამიაა. მას აქვს სხვა მდინარეებიც აკამფსისი ანუ ვოჰი, რომელსაც სათავე დიდ არმენიაში აქვს. მას ხუთი ქალაქი აქვს: იგანი, კოთაისი, როდოპოლოსი, ათენაი და რიზუსი და რამდენიმე სხვა ემპორიუმი და ზღვისპირა ქალაქი, როგორიც ტრებიზონდია.
ვერია იგივე ვირქი, ეგერის აღმოსავლეთით, ემიჯნება სარმატიას კავკასიონთან, ვრცელდება ალბანიამდე მდ. მტკვარზე. ვერიაში არის შემდეგი პროვინციები: 1. კლარჯი, 2. არტაანი, 3. შავშეთი, 4. ჯავახი, 5. სამცხე, 6. აჭარა, 7. გორგოვათის ან გოროთის (გორათის) ხევი, 8. ტორნის ხევი (ტორნე დღევ ასლანკი, ქციის შენაკადი), 9. მანგლიაც-ფორი (მანგლისის ხევი), 10. ქვიშა ფორი (ქვეშის ხევი. მდ. ქვეშა ჩადის მაშავერაში, ქციას შენაკადში), 11. ბოლნო ფორი (ბოლნისის ხევი), 12. ტრელი (თრიალეთი), 13. კანგარი, 14. ტაშირი, 15. აჩაი (აჩაბეთის ხევი), 16. გუანი, 17. ერისხი (ერწო), 18. კუდიტი (კუხეთი?), 19. კოსხ (?), 20. საცხუმეთი (საცხენეთი), 21. ხანიცხ (?). არის ქალაქები: ტიფლისი, შამშუდე (სამშვილდე) და მცხითა, რომელშიც ინახება წმინდა ნინოს ჯვარი. მდინარეებში უხვადაა თევზი.
Албания, т. е. Агуанк13, к востоку от Иверии, смежна с Сарматией у Кавказа и простирается до Каспийского моря и до пределов армянских на Куре. Она заключает в себе плодоносные поля, города, крепости, села, множество рек и сильные тростники. — Албания заключает в себе следующие провинции14: 1. Иехни, 2. Бех, 3. Камбечан15, 4. Шаке16, 5. Востани-Марцпан, 6. Дашти-Баласакан. Кроме того албанцы отторгли у армян области: Шикашен, Гардман, Колт, Заве и еще 20 областей, лежащих до впадения Аракса в реку Кур.
Армения Вторая, к востоку от Киликии у Таврских гор, имеет 3 горы, 4 реки и 2 прохода в Сирию16.
Армения Первая, к востоку от Первой Каппадокии, в смежности со Второю Армениею, граничит к востоку Ефратом. Она заключает в себе гору Аргеос (’Αργαΐος), реку Галис и 30 мелких речек.
Армения Третья, к востоку от Каппадокии, тянется в длину по Ефрату; имеет кроме того еще 2 реки и 22 высоких горы.
Великая Армения17, к востоку от Каппадокии и Малой Армении на реке Ефрате у Тавра, который отделяет ее от Месопотамии, граничит к югу Ассирией. В Атрпатакане, по направлению к Мидии, границы ее поворачивают (на север) до впадения Аракса в Каспийское море. К востоку она сопредельна с Албанией, Иверией, Егером до поворота Ефрата на юг. Армения заключает в себе замечательные горы, большие и малые реки и 6 озер. Великая Армения разделяется на 15 следующих провинций: 1. Высокая Армения, т. е. страна Карина, 2. Четвертая Армения, 3. Агдзник, 4. Туруберан, 5. Мокк, 6. Кордчайк, 7. Персармения, 8. Васпуракан, 9. Арцах, 10. Сюник, 11. Пайтакаран, 12. Ути, 13. Гугарк, 14. Тайк, 15. Айрарат. Мне желательно поговорить поподробнее об этих провинциях, хотя и придется для этого порыться в картах и книгах.
1. Высокая Армения заключает в себе 9 областей18: 1. Даранаги, 2. Аръюц, 3. Мендзур, 4. Екегеац, 5. Мананаги, 6. Дерджан, 7. Спер, 8. Шатгомк, 9. Карин. Эта Армения, соответственно своему названию, действительно выше всех земель, ибо от нее текут реки на все четыре стороны. В ней 3 горы, много дичи и годных (в пищу) птиц, теплые воды, соляные копи, изобилие во всем, и город Феодосиополь.
2. Четвертая Армения19, смежная с Высокой Арменией, заключает в себе 8 областей: 1. Хордзен, 2. Хаштианк, 3. Пагнатун, 4. Балаховит 5. Цопк, 6. Хандзит, 7. Горек, 8. Декик. В ней находятся крепости, горы и реки, а также: берилл, дичь, птицы, рыбы, а из зверей — лев.
3. Агдзник20, на реке Тигре, имеет 10 областей: 1. Арзен, 2. Неперкерт, 3. Кег, 4. Кетик, 5. Татик, 6. Азнуац-дзор, 7. Херхетс, 8. Гзез, 9. Санодзор, 10. Сасун. В этой области добываются: нефть, много железа, чернильный орех и птица дехзук21.
4. Туруберан22, рядом с Четвертой Арменией, имеет 16 областей. 1. Хуйт, 2. Аспакуник, 3. Тарон, 4. Ашмуник, 5. Мардаги, 6. Даснаворк, 7. Туарацатап, 8. Далар, 9. Харк, 10. Варажнуник, 11. Безнуник, 12. Ереварк, 13. Агиовит, 14. Апахуник, 15. Кор, 16. Хорхоруник. В ней находится море Безнуни (западная часть Ванского озера), имеющее в длину 100, а в ширину 60 миль. Эта провинция производит газбе23, медь, машкамирг24, белую нефть и железо.
5. Мокк25 к востоку от Агдзник в стремнинах Таврских гор, имеет 9 областей: 1. Ишайр, 2. Мьюс-Ишайр, 3. Ишоц-Гавар, 4. Арвениц-дзор, 5. Миджа, 6. Собственный Мокс, 7. Аркаиц Гавар, 8. Аргастовит, 9. Джермадзор. Из плодов производит гахршак26 и мандрагору27; из зверей встречается барс с красивыми пятнами, а из птиц — куропатка.
6. Корджайк28, к востоку от Мокк у Ассирии, имеет 11 областей: 1. Кордук, 2. Кордрик Верхний, 3. Кордрик Средний, 4. Кордрик Нижний, 5. Айтуанк, 6. Айгарс, 7. Мотоганк, 8. Ворсиранк, 9. Каратунис, 10. Чахук, 11. Малый Албак. Производит арсеник, а из плодов шахендак29.
7. Персармения30, к востоку от Корджайк у Атрпатакана, имеет 9 областей: 1. Айли, т. е. Куриджан, 2. Мари, 3. Трапи, 4. Ацверс, 5. Ырна, 6. Тамберс, 7. Зарехаван, 8. Зараванд, 9. Гер. Из дичи встречаются дикий осел и серны31.
8. Васпуракан32 к западу от Персармении, рядом с Корджайк, имеет 36 областей: 1. Рештуник, 2. Тосб, 3. Будуник, 4. Арчишаковит, 5. Аговит, 6. Кугановит, 7. Арберани, 8. Дарни, 9. Бужуник, 10. Арнойотн, 11. Андзевацик, 12. Атрпатуник, 13. Еритуник, 14. Мардастан, 15. Артаз, 16. Аке, 17. Великий Албак, 18. Андзахадзор, 19. Торнаван, 20. Чуашрот, 21. Крчуник, 22. Мецнуник, 23. Палуник, 24. Гукан, 25. Агуандрот, 26. Патспаруник, 27. Арташезьян, 28. Артаваньян, 29. Бакан, 30. Гапитьян, 31. Газрикан, 32. Танкриан, 33. Варажнуник, 34. обильный вином Гохтн, 35. Нахчуан с городом того же имени, и 36. Маранд.
9. Сюник33, к востоку от Айрарата, между Ерасхом (Араксом) и Арцахом, имеет 12 областей: 1. Ернджак, 2. Чагук, 3. Вайоц-дзор, 4. Гелакуни с морем, 5. Сотк, 6. Агахечк, 7. Цгак, 8. Габанд, 9. Багк или Балк, 10. Дзорк, 11. Аревик, 12. Кусакан. В этой провинции растут: мирт, герери(?) и гранат. В ней много гористых местностей.
10. Арцах34, рядом с Сюник, имеет 12 областей: 1. Вакуник, 2. Мьюс-Габанд, 3. Бердадзор, 4. Мец-Куанк, 5. Мец-Иранк, 6. Харчланк, 7. Муханк, 8. Пианк, 9. Панцканк, 10. Сисакан-востан, 11. Куста-Парнес, 12. Колт, где добывается мумия.
11. Пайтакаран35, к востоку от Ути, на Араксе, имеет 12 областей, которыми владеет ныне Атрпатакан: 1. Хракот-Перож, 2. Варданакерт, 3. Еотнпоракиан-Багинк, 4. Ротибага, 5. Баганрот, 6. Ароспижан, 7. Гани, 8. Атли, 9. Багаван, 10. Спандаран-Перож, 11. Ормизд-Перож, 12. Алеван. Производит несметное количество хлопка и и самородный ячмень.
12. Ути36, к западу от Аракса между Арцахом и рекою Курой, имеет 7 областей, которыми владеют албанцы: 1. Аранрот, 2. Три, 3. Ротпациан, 4. Агуэ, 5. Тучкатак, 6. Гардман, 7. Шикашен, 8. Собственный Ути с городом Партавом. Производит масличное дерево, (огуречное или) китровое дерево37, а из птиц встречается катак,.
13. გუგარქი მდებარეობს უტიკის დასავლეთით და აქვს 9 ოლქი, რომელსაც ფლობენ ქართველები: 1. ძორო-ფორი (ხევი), 2. წოფო-ფორი (ხევი), 3. კოლბო-ფორი (მდ. კოლბას ხევი, დღევ. ინჯა სუს ხევი), 4. ტაშირი, 5. ტრელი (თრიალეთი), 6. კანგარი, 7. არტაანი, 8. ჯავახი, 9. კლარჯი. В этой провинции встречаются: аналут39, дерево хачар40, айва41 и бук42.
14. ტაიკი გუგარქის გვერდითაა, მდიდარია ციხე-სიმაგრეებითა და სასახლეებით და აქვს 9 ოლქი: 1. კორ, 2. პარტიზაც-ფორ, 3. ბერდაც-ფორ, 4. ჩაკს, 5. ბუხა, 6. ოკაგე, 7. აზორდი, 8. კა-ფორ, 9. ასიაც-ფორ. Тайк производит фигу, гранат, агтор, айву, древесный ладан и миндаль.
     15. Айрарат44, находясь в середине выше названных провинций, имеет 20 областей: 1. Басьян, 2. Габельян, 3. Абельян, 4. Вагавуник, 5. Аршаруник, 6. Багреванд, 7. Цагкотн, 8. Ширак, 9. Вананд, 10. Арагацотн, 11. Чакатк, 12. Масьяцотн, 13. Коговит, 14. Ащоцк, 15. Ниг, 16. Котайк, 17. Мазаз, 18. Варажнуник, 19. Востан-Двна до поля, 20. Шарур. Айрарат заключает в себе горы и поля, изобилие во всем и озеро Гайлато. Он производит червей из корня известной травы, из которых приготовляют красную краску. Там же находится мать церквей (армянских, Эчмиадзин) в царственной резиденции в Вагаршапате.

შენიშვნები
1.       1. В Сарматии по уверению автора в его время жило 53 народа. Имена их с течением времени могли быть искажены, или в число их вставлены имена позднейших народов. Частью чтоб восстановить эти имена, частью чтоб убедиться в том, что между ними нет позднейших вставок, мы сравниваем их с известиями о сарматах у классических писателей и с известиями тех армянских авторов, которые жили до VII века. Таким образом, я полагаю, можно добиться некоторой гарантии против позднейших вставок и искажений переписчиков. Цифры в прим. указывают на последовательность их в тексте.
Следующие народы были известны Птоломею: 7. Ίπποφάγοι, 9. Φθειροφάγοι, 10. Σιρακήνοι, 11. Μιθτριδάτου χώρα, 12. ’Αμαζόνες, 16. Σκυμνΐται27. Τοΰσκοι, 38. Χαινίδες, 26. Σαναραΐοι, 47. ’Ιαξαμάται.
У Арриана: 4. ’Αψίλαι, 5. ’Αβασκοί, у Прокоп. II, 29. ’Αβασγο. У Плиния встречаются: Costobocci, которых можно сравнить с 36. Autaci с 37. Zigae с
Из армянских писателей у Егише встречаются следующие названия сарматских народов, которых нет в тексте Географии:  хайландры;  гав, ват, глвар или гхвар, хибиован, баласакан, или багасакан.
У Фауста: багасчи или баласчи,  гаты, глвары, шичбы, чигбы (сильвы), Σουαννόκολχοι Птоломея.
У Хоренского: 35. лекн (так напечатано.—  Ю. Ш.), лезгины,
Если к сказанным прибавим: 34. Δίδουρι или дидойевцы, 14. хевсуры, 25. Bosporani, 29. кисты, 8. нахчаматьяны (см. прим. 135), 17. аргаветы, 23. двалы, 32. гудамакары (см. прим. 136), то получим 40 народов, названия которых не искажены, так как встречаются и у других писателей. Об остальных не могу сказать ничего определенного.
2.    О басилах (барсилы, баслики) и хазарах раньше всех упоминается у Хоренского (II, 65), в конце II века по Р. X. Чтоб отвратить могущие возникнуть недоразумения, он указывает на источник, откуда почерпал рассказ о нападении на Армению соединенных сил басилов и хазар. Этот источник Бардесан, известный гностик, живший в конце II и в начале III века по Р. X. Следовательно, присутствие хазар в Южной России во II веке по Р. X. достаточно подтверждается этим вполне историческим свидетелъством. Что касается до басилов, то они вероятно жили в Сарматии гораздо раньше, так как они были известны уже Птоломею, (а м. б. и Геродоту) под именем Βασιλικοί Σαρμάται, что следует переводить не царственные сарматы, как делают греки (найдя в собственном имени басилов, басликов сходство со словом βασιλικός) и наш автор, а сарматы-баслики или басилы.
Два слова о болгарах. Хоренский (II, 9) говорит, что во II веке до Р. X. булгары, прорвавшись через Кавказские горы, вторглись в Армению. Это известие возбуждает весьма понятное сомнение в исследователях. Но не сам же Хоренский сочинил его: он указывает на свой источник, на сирийца Мар-Абаса-Катину, который, как теперь достаточно доказано, жил в III веке по Р. X. Следовательно, в III веке по Р. X. в Армении была болгарская колония — это факт исторический, тем более, что в другом месте (гл. VI) автор производит от них имя одной армянской области.
3.    В именах: сармат, савромат, яксамат, хечматак, слог мат имел, вероятно, какое-нибудь значение, м. б. земли, страны. См. J. Oppert. Exped. en Mésop. II80. То же самое встречается у автора в имени народа 8. нахчаматьянк. Окончание янк у армян этническое. Остается имя НахчаВ таком виде мы встречаем это имя у чеченцев, которые и до сих пор называют себя нахче, т. е. народ. См. Дубровина, Истор. войны на Кавказе, т. I, стр. 369.
4.    Это название встречается в Географии Вахушта, в тексте и на карте. Река Гудамакар, приток Арагви с левой стороны. Долина этой реки носит то же имя. 23. Двалы, жители части Оссетии, ibid. 437. Также оказывается грузинскою областью: 17. არგვეთი Аргвет.
5.    Здесь говорится, конечно, о Дербендском проходе, известном у древних армянских писателей под именем ворот Чога, Чола и Тчора, а чаще pahak Tjora. у Приска ’Ιουρειπαάχ, у Прокопия, Τξορ. Относительно происхождения этого названия прибавлю, что в Даргинском округе и по сих пор Дербенд называется Чули, ćulli. См. Schiefner, Hürkan. Stud. 1870. S. 161.— У Ibn-Khordadbeh (Journ. Asiatique, 1865, р. 98): вероятно, то же слово. Титул Хагана (Хакан) встречается в Истор. Хор. изд. Венец. 172, 173, 176.
6.        6. О городе Варачан, как о столице гуннов, находившейся гораздо севернее Дербенда, говорит другой писатель VII века, описывая обращение гуннского царя Илитвера в христианскую веру. См. Моисея Каганкатваци, История Агван, кнII, гл. 49. Это должно быть, Баланджар.
7.              7. Настоящее местное название страны есть Егер, по груз. ეგრისი, от которого по свойству груз. языка, правильно образовалось этническое მეგრელი Megreli, откуда и русское мингрелец, Мингрелия. Птоломеевское Μάνραλοι указывает на то, что и в его время Колхида была населена грузинским племенем. Но Мингрелия составляла только часть Егера или Колхиды, в составе которой входили еще: Лазика, Екректика, (вероятно также от Егер), и Джаника (var. ср. груз. ჭანეთი жители которой были известны Арриану под именем Σάννοι и м. б. Σανγαι, а Прокопию — Τζάνοι.
  8. Название халдеи, дается армянами народу, жившему около Трапезунта. Греки называют их Χαλδαΐοι. Эти халдеи входили в состав Армянского государства. Южных же халдеев, переводя имя их из греческих книг армяне, по принятым законам транскрипции, переводят через. Неизвестно, как называл их народ. Может быть , которое сделалось нарицательным для обозначения волхва или звездочета.
9.    9. .Армянское название Грузии и грузин, которых впоследствие стали называть. Первоначальное значение этого имени, вероятно, в связи с vìr, муж, зенд. vîra.
1     10. Большая часть названий грузинских областей встречается у Вахушта: 1. კლარჯეთი, 2. არტანი, 3. შავშეთი, 4. ჯავახეთი, 5. სამცხე, 6. აჭარა, 8. ტორნის-ხევი; речка Торне впадает слева в Ктцию. 9. მანგლისი, 10. ქვეშის ხევი; речка Квеша впадает слева в Машавер, приток Кции. 11. ბოლნისი, 12. თრიალეთი, 14. ტაშირი. 13. Кангары, известная область в армянской провинции Гугарк. Остальные 8 названий я не мог найти у Вахушта.
Вследствие гористой местности, большая часть грузинских кантонов образуются из ущелий ხევი-хеви, по арм. ფორი — пор.
В вариантах к арм. тексту помещены названия и других областей, но кажется они прибавлены позднейшим переписчиком.
1       11. Тифлис (ტფილისი) в VII веке был уже богатым торговым городом. Об осаде его Ираклом и хазарами см. любопытные подробности у Мойс. Каганкатваци.
1      12. По груз. სამშვილდე — Самшвилде. Иоанн Католикос уверяет, что это имя означает: три стрелы, Вернее: три лука.
1     13. Агуанк, есть точная, армянская передача имени албан, в котором как и в слове — λώπεξ и в имени булгарского царя Τερβέλης, стоит вместо губной, а вместо л. Так как эту провинцию персы издавна называли Аран, то у армян уже с V века существует легенда, по которой Албания получила свое имя от потомка Сисака, Арана (персидское название Албании), прозванного Агу, приятный (Агуанк, откуда армянское название). См. Ист. М. Хор. II, 8. При существовании народного у армян названия Агуанк, или Агванк, предположение Бера, будто Албания получила свое название от реки Аксу (белая вода, река), что римляне перевели через Fluvius Albus, или Aqua Alba, конечно теряет почву. Дорн, Каспий, 490.
На основании географических данных Авесты и Бундехеша, г. Юсти отожествляет Аран с Arianem Vâejô.
  14. Здесь перечислено только шесть чисто албанских областей, тогда как в тексте Сен-Мартена их 10. Издатели нашего текста уверяют, что так было в трех древнейших рукописях:
Первые два названия: Ехни, Бех, в двух новейших списках соединены в одно: Иехнибих, а в тексте Сен-Мартена Нибух. Встречающееся у Масуди (Дорн, Каспий, 259) ияджни с его вариантами (Mél. Asiat VI, 356, 42) и пр. м. б. стоит вместо Иехни. Что касается до Бех, то я не мог его найти у других писателей, и следовательно не знаю, не искажено ли оно.
15. Камбечан, у Страб. Καμβυσηνή, вероятно мусульманских писателей.
16. Шаке, то же что Шеки.
17. В тексте стоят отдельно: Востан, Имарцпан. Мы читаем их вместе, как одно имя: vostani-marzpan, что по-персидски должно было быть, порог т. е. столица Марзбана и его округ. Предположение г. Дорна (Каспий, 259), что Масуди следовало бы читать этим подтверждается.
18. Баласакан (var. у Сен-Мартена, Ибалакан, где начальное и есть изафет) очевидно получил свое название от народа багов, или балов, как и самый Баласакан, часто встречающихся у армянских писателей. От балов могло произойти название области Балакан, что совершенно отожествлялось бы с, вернее и все имя можно бы было написать т. е. равнина Балакан. Баласакан же другая форма этого имени и в связи с именем народа багасчик (Фауст, 15, 17), в котором отбросив этническое чик, получим багас, или балас, откуда уже правильно может образоваться Баласакан след. и.
Четыре лишних названий в тексте Сен-Мартена следующие: Hoghmagh, Эрор, Шакет, Hambasi. Последнее не имеет ли связи с? См. Дорн, Каспий, 529. Шакет, может быть, груз. форма 4. Шаке.
1       19. О произведениях Албании автор не говорит ни слова. Для дополнения этого пробела, приведем слова албанского историка VII века, Моисея Каганкатваци, третья книга которого очевидно написана в X веке: Благотворна и прекрасна страна Агванская, как всякого рода полезными произведениями, так и высокими холмами Кавказских гор. Великая река Кур своим медленным течением приносит с собой множество крупных и мелких рыб... Поля по обеим ее сторонам изобилуют хлебом и вином, нефтью, солью, шелком, хлопчатой бумагой и несметным количеством оливковых деревьев. В горах добывается золото, серебро и желтый ладан. В ней попадаются из хищных зверей: львы, леопарды, барсы и дикие ослы; а из птиц, между прочими, орлы, соколы и подобные им. Главный город Агвании — великий Партав. Кн. I, гл. 5.
20. Малая Армения (’Αρμενία Μικρα), к западу от верхнего течения Ефрата, которым отделялась от В. Армении, заключала в себе первоначально области, лежавшие по верховьям Ликоса, Ириса, Галиса до Антитавра к западу, до Амануса к югу и до Париадра на север. Древняя история ее мало известна. После победы римлян над Антиохом, сделавшись на время независимою, она после Митридатской войны подчинилась римлянам, которые распоряжались ею по своему произволу. Сначала Помпей подарил ее Дейотару (Strab., XIII, 547), после которого она досталась Ионийскому царю Полемону. По смерти Полемона, М. Армения вместе с рукою вдовы его перешла к Архелаю Каппадокийскому (Strab. 556). Тиверий в 18 г. по Р. X. обратил ее в римскую провинцию. Калигула подарил ее фракийцу Котису, а Нерон иудейскому царю Аристовулу. Наконец при Траяне М. Армения снова была присоединена к Римскому государству и с сохранением своего имени вошла в состав Каппадокии, к которой ее причисляет и Птоломей.
При Диоклетиане и Константине В. она была разделена на две части: на Первую Армению, в которую вошли северные области М. Армении, и на Вторую, из ее южных областей с г. Мелитине. Такое разделение существовало до Юстиниана, при котором произошло новое и своеобразное разделение М. Армении на три части. В XXXI Новелле Юстиниана мы имеем государственный документ, в котором выяснены мотивы такого распределения М. Армении. В 1-й части этой Новеллы говорится: Мы учреждаем 4 Армении.
Первая Армения должна образоваться из части прежней Первой Армении, начиная с Феодосиополя в В. Армении с городами: Затала, Базанис, Феодосиополь, Никополь, Колония. От Понта Полемониакского отходят к ней Трапезунт и Керасунт. Всего 7 городов.
 21. Вторая Армения образуется из остальной части прежней Первой Армении с главным городом Севастией и Севастополем. К ней отходят от Понта Полемониакского Комана; от Еленопонта Зела и Бриза. Всего 5 городов.
Третья Армения образуется из прежней Второй Армении с главным городом Мелитине и с другими 5-ю городами: Арка, Арабиссус, Ариаратия, другая Комана и Кукуза. Всего 6 городов.
22. В четвертую Армению обращена древняя область В. Армении на верховьях Тигра. Мы передали своими словами смысл 1-й главы XXXI Новеллы Юстиниана. См. Novel.Constit. Dn. Justiniani, a J. Homberck, р. 368—370.
По древним армянским сказаниям М. Армения была завоевана и присоединена к В. Армении мифическим армянским царем Арамом, современником Нина, и тогда же была разделена на Первую, Вторую, даже на Третью и Четвертую (М. Хор. I, 14). Мы знаем, что римляне имели обыкновение дробить крупные области М. Азии на части Первую и Вторую, как они поступили с Каппадокией, Киликией, Галатией и пр. Также было поступлено и с М. Арменией при Диоклетиане и Константине. Это разделение так утвердилось в народе, что во времена Хоренского считалось установлением глубокой древности и отнесено историком ко временам Арама. При отсутствии верных известий можно допустить и то, что Константин только государственным актом санкционировал древнее деление М. Армении на Первую и Вторую. До сих пор не представляется особых затруднений. Переходя же к происхождению Третьей и Четвертой Армений мы сталкиваемся с затруднениями, которых мы не в силах одолеть. Из смысла всего вышеприведенного документа явствует, что Юстиниан первый возымел мысль разделить Армению на III и IV и привел ее в исполнение в половине VI века. Хоренский же знает об этом делении в половине Vвека. Замечательно при этом еще то, что наш автор называет Первою Арменией Каппадокию с горой Аргеос, т. е. ту же область, которую Хор. признает за Первую Армению с городом Кессарией, тогда как римские и греческие авторы никогда эту часть Каппадокии не называли Армениею. См. прим. 152 к IV Арм. Также, Иоан. Катол. 39—40 Моск. изд.
23. Ptol. V, 15. Хотя автор при описании Армении и некоторых других стран заимствует из других источников, но мы указываем на ту главу, где у Птоломея говорится о Αρμενίας Μεγάλης θέσις для того, чтоб читателю было ясно, что здесь выкинуто описание греческого автора, как неудовлетворительное, и заменено другим.
Разделение Армении на 15 провинций и 189 кантонов взято автором, по всей вероятности, из официального источника. Хотя большая часть этих 204 названий встречается у разных писателей армянских, но далеко не все, так что автор из литературных памятников армян не мог извлечь этото полного административного деления Армении в тех границах, какие она имела в цветущее время династии Аршакидов. Ограничиваясь переченью провинций и кантонов, автор почти ни слова не говорит о городах, селах, горах, реках и более или менее замечательных местностях.
Разработка географии Армении чрезвычайно важна не только для истории Армении, но главным образом для истории персов, арабов, византийцев, турок и монголов. — Книга Инджиджиана (Опис. Древн. Армении) была в свое время удовлетворительна; но с тех пор материалов прибавилось почти вдвое, а требования критики сделались строже. Я полагаю, что для изучения истории Передней Азии предстоит настоятельная необходимость пересмотреть старые сборники и сделать из армянских авторов новые извлечения географических данных. Одни греческие и мусульманские сведения далеко не удовлетворяют тем требованиям, которые представляются исследователю истории Передней Азии, при разработке отдельных событий, требующих более точных и определенных сведений.
24. За исключением 2 и 3 все остальные кантоны встречаются в том же виде в Ист. Хор.; только вм. 8. Шатгом, у него (III, 60) Schaghomkh, точно также у Лаз. Парп. 444, Schaghagom так что следует полагать, что это название у нашего автора подверглось искажению, и что вернее будет читать шахгомк, как у Хор. Вместо Мендзур у Фауста (141), Мзур, а 2. Аръюц (у него же, 43, 218) попадается не как название кантона, а как имя горы.
Богатство этой провинции солью выразилось в названиях двух кантонов, Даранаги и Мананаги, из которых первое значит: ущелье соли, хранилище соли, от, ущелье. 2., у Птол. ’Ακιλισην. 6. у Плин., Derxene; 7. у Страб. ’Υσπιράτις. 9. заключал в себе город Карин, переделанный мусульманами в. У Плин. Caranitis; у Страб. 528, Καρηνήτις.
25. В прим. 132 мы говорили о трех Армениях в М. Армении. В XXXI Новелле Юстиниан говорит: Fecimus ut quatuor sint Armeniae, и далее, разделив М. Армению на три части, он прибавляет: Constituimus vero et quartam Armeniam, quae antea provinciae formam non habebat, sed gentiumerat, ex diversis nominibus barbaris collecta, et Tzophanena, Anzetena, Tzophana, Asthianena, Balabitenaque vocata et sub satrapis constituta (Novellae перев. Homberck). Из сказанного видно, что Юстиниан первый дал это название арм. провинции Цопк. Однако мы видели выше, что Хор. (в I, 14) говорит о III и IV Армениях столетием раньше. Если в той главе эти названия и можно было принять за интерполяцию, то вставками трудно назвать следующие три места, где попадается название IV Армении: II, 8; II, 91; II, 44. Кто прав, Юстиниан или Хоренский, который говоря о разделении Армении на I, II, III, IV, прибавляет: «мы не согласны с тем, что говорится об этом (о происхождении названий Армении) в греческих странах; впрочем, как кому желательно». Свалить вину на переписчика неудобно, потому что название провинции Цопк попадается часто, а объяснение или изменение его в IV Армению только три раза. Таким образом вопрос остается нерешенным: существовало ли в народе это название до Юстиниана, который несомненно первый ввел его в официальное употребление.
Кантоны 1. 2. 3. 5. 6. встречаются у Хоренского. 3. есть, откуда у Хор. этническое, а у Корьюна (10), 4. Балаховит не встречается у других арм. писателей. Этот кантон разумел вероятно Юстиниан под Balabitene. 1. у Стр. Χορζηνη; 5. у Птол. Σωφηνή, а у Арриан. Σωφανήνη. Ср. выше в Новел. Юстин. 6. у Птол. ’Ανζητην, 7. var. м. б. правильнее, если Плиний имел в виду этот кантон, говоря о Coriaea, а у Птол. Κοριαία 8. встречается у Сам. Анеци под 827 годом.
26. у Проп. ’Αρζανην. Имя свое эта провинция получила от главного кантона, или как у Хор. Здесь следует заметить, что не всегда армянское следует транскрибировать через lибо весьма часто оно занимает место древнего r, как напр. ζμή; κάρυον; κράμβη; αστήρ и др. О том, что буквы и сродны, см. Исслед. о сост. арм. языка, стр. 16. Поэтому ’Αρζανηνή есть правильная передача армянского. Мы полагаем, что и, который г. Киперт весьма справедливо сравнил с Arrapachitis, Arphaxad, следовало писать не Albak, а Arbak. О других кантонах почти нет известий у писателей VII века, и весьма мало у позднейших. Поэтому, кроме 10, мы не уверены в точности их правописания. Только 2. встречается часто в этом же виде. У сир. Mayferketh. Самый город наз. также Martyropolis.
27. Var. У Вулл, avis phasiana, ?
28. объясняют иные, устье Тавра. Встречается вариант, Таруберан, и этнич., Тарберуни.
Из кантонов 3, 9, 11, 13, 14, 16 встречаются в Ист. Хор. 4. у Лаз. Парп., Аршамуник. 5. у Егише. Остальные, за исключением 15 попадаются только у авторов после VII века, что конечно не может служить доказательством их позднейшего происхождения. 3. Ταρ, у Конст. Багр. De admin. с. 43. Ibid. 44: 9. Χάρκα, 14. ’Απαχουνη, 15. Κορ.
29. ητίνη, сладкая манна. См. Зеноб-Глак, арм. текст, стр. 40.
30. St. Martin переводит это слово через légume, чтó Мейер (Gesch. der Botan. III, 235) передает через Hülsenfrüchte, оба, конечно, наугад, так как значение этого слова неизвестно. Самое слово значит: плод с кожицей, но не шелушенные овощи. Вероятно, это плод называемый рожки, caroube.
31. Следует заметить, что название этой провинции нигде не встречается в имен. падеже, а только в косвен. Mokc, Mokaц, имен. которых может быть только Mokk. А между тем эта провинция никогда не звалась Мокк, а всегда Мокс, что видно из ее нынешнего названия Moks, Moeks и из того, которое давалось ей древними, Мохоепе; у Конст. Багрян. De Cerim. 687, Μεξ. По духу арм. языка конечная с, как признак косвенных падежей множ. числа, для образования имен, изменяется в к, оттуда Мокк. Вообще с в окончаниях собственных имен весьма часто дает повод без всякого основания склонять имена во множ. числе, как Маспс, Тпхис, Карс, иногда Полис и др. Название 8. Аргастовит кунеологи приводят в сближение с именем царя Аргистиса, в клинописях ванской и ассирийской.
Хотя названия кантонов за исключением 4 и 9 и не встречаются у писателей, но как составленные из арм. слов они избегли искажений. Первые три кантона названы областью или местностью ослов, что дает предполагать о богатстве провинции этими полезными животными. Только 5. не поддается объяснению и потому допускает варианты Миджас и Мика.
26. var. hrschak. Во второй части этого слова слышится (Bundeh.) корень.
27. У Агафангела мандрагора встречается в смысле известного цветка, наряду с розой. Часто это слово означает известный корень, похожий на человеческую фигуру, употреблявшийся в старину как снотворное и приворотное средство, circaeum, semihomo, по-армянски, лоштак, Alraunwurzel.
28. Родовая область курдов, имя которых в разных видах повторяется в названиях кантонов, у классических писателей: Κορδιαΐοι, Γορδυαΐοι, Gordiani. Кордук — Καρδούχος. Только названия 7 кантонов (1—4, 8, 10, 11) встречаются у Тома Арцруни. 2. Кордрик, по уверению Хоренского, назывался прежде, Тморис. Вместо 3. Среднего Кордрик в тексте Инджиджиана, Айгаванк. У Вистонов только 8 кантонов, в которых 5., Атруанс.
29. cannabis sativa? var., каштан;
30. Названия 7 кантонов встречаются и у других писателей, главным образом у Тома Арцруни. 2. Мари и 4. Ацверс нигде не упоминаются. Относительно названия области Куриджан, ср. Windichmann, Zoroastr. Stud. 96: Rad rud, den man Kori e nennt. Вероятно в экземпляре его было , тогда как у Юсти, Bund. 51,, т. е. и Коир.
31. Лазарь Парп. находит их и в Айрарате. Ср. Хор. изд. 1843. стр. 301.
32. Это название, очевидно, в связи с пехлевийским предводитель, начальник, как заметил уже г. Юсти (Bund. Gloss.). У Страб. 528. Βασοροπέδα. У Конст. Порф. и у Кедр. гораздо точнее: ’Ασπονρακν, Βασπαρακν, Βασπαρακακ и др.
Из 36 кантонов, на которые разделялся Васпуракан, только названия 9 не встречаются у других писателей, а именно: 5. 12. 13. 26. 28—31. 33, из которых 5. Аговит (долина соли) составляет продолжение соименного кантона в Туруберане. 12. Атрпатуник, лежавший близ Адербейджана, образовался из одного корня с Атрпатаканом, только с армянским окончанием. Остальные 27 названий встречаются у разных писателей, главным образом у Тома Арцруни. 2. Θοσπίτις у Страб. 529 и у Птол. 14. Мардастан, назван, вероятно, по народу мардов, Μάρδοι. 35. Ναξουάνα у Птол. 36. Μορούνδα у Птол. VI, 2, который причисляет его к Мидии. 11. var. Андзавацик, значит: житель скал и пещер. 20 и 25 оканчиваются на рот  и названы, вероятно, по речкам. 27 и 28. происходят из собственных имен, Арташез и Артаван. У Хор. I, 30 тот же эпитет дается 34. области, Гохтну.
33. Это название следовало бы писать, Сиуник, где последняя часть есть этническое окончание, соответствующее персидскому акан. Такое разделение допускает объяснение этого названия: Княжество Си. Хор. (I, 12) уверяет, что персы эту самую провинцию называли Сисакан. Если и в этой форме мы отделим окончание акан, то получим этимологическое объяснение: Княжество Сис. Лагард (ibid.) объясняет это имя через Si der Saken, потому что םקאן есть правильное пехл. парс. множ. от םק. Остается необъяснимым, что это за племенное название Си или Сис. То что Хор. говорит о происхождении названия Сисакан, уместно только в народной этимологии. У Конст. Порфир. de Cerim. 687, ’Άρχων τοΰ Συνς. Названия всех 12 областей встречаются у писателей частью до, частью после VII века: у Иоан. Кат. и у Ст. Орб. 2. у Ст. Орб. 3. долина стенаний, у Хор., Лаз. Парп. и у др. Мне кажется, что эта область встречается у Констант. Багрянор. (стр. 687). ’Άρχων τοΰ Βαιτζρ. 4. у Хор. и у др. 5. у Ст. Орб. У Плиния, VI, 10, Sodi; у Птол. Σοδουκην. 6. у Ст. Орб. 7. Кажется это имя следует читатьцгук или цлук, как оно встречается у Асог. и Ст. Орб. 8. у Ст. Орб. 9. (по имени народа багов или балов), у Иоан. Кат. и Ст. Орб. 10. у Ст. Орб. 11. у Ст. Орб. 12. или у Ст. Орб. То, что большая часть этих названий встречается у писателей позже VII века, не доказывает еще, что они не существовали раньше.
34. Эта провинция в средние века называлась также Хаченк, чтó было известно Конст. Багрян. Άρχων τοΰ Χατζιένης. За исключением двух, остальные области встречаются также у других писателей: 1. у Фауста и Каганк. 2. у Каганк. 3.  у Каганк. 4. у Каганк. 5. у Каганк. Также т. е. Великий Иран, или Великий Аран. В имени этой области сохранилось у армян название Аррана. У Каганк. Истор. Агв. 263 и др. встречается княжеский титулЕраншагик, Иран-шах т. е. Ширван-Шах. Таким образом все три формы: Аран, Еран и Иран были одновременно в употреблении. 6. 7. у Каганк. 8. 9. у Каганк. 11. у Каганк. по-перс. Будет Я полагаю, что Phaunene, Phaunitis Страб. (528, перев. Гроскурда) есть искажение Pharnene, Pharnitis. Эта область у Асог. Называется Парисос. 12. у Птол. Κολθην.
35. Эта провинция находилась в южной части треугольника, образуемого слиянием Куры и Аракса, частью переходила за Аракс в Муган и простиралась до Каспийского моря. Входя весьма часто в состав Адербейджана, она носила у армян имя да сих пор этимологически необъясненное, а персам совершенно неизвестное. Окончаниеаран армянское. Оно встречается в конце еще одной области этой провинции, Спандаран. Большая часть этих областей носит названия, неизвестные другим писателям. В состав имен областей этой провинции, издревле изобилующей нефтяными источниками, входят слова, означающие огонь и жертвенник. Нет сомнения, что в этой провинции находились также пиреи и жертвенники огнепоклонников, остатки которых и до сих пор встречаются в окрестностях Баку. Перейдем к этим названиям: 1. Это название образует в тексте Вистонов две отдельных области: Хракот и Перож. Первая происходит, как будто, из армянского огонь, м. б. огненный; вторая в связи с именем Пероз. 2. у Гевонта. 3. чтó может значить: капище семи долин, ущелий, или с семью выступами. 4. Я полагаю, что это название можно транскрибировать, сохраняя правописание Бундехеша (г. Юсти), река багов или балов. 5. то же самое, только наоборот 9. т. е. местечко капищ; нынешний Баку. 10 Вторая часть, Перож, встречается еще в названиях 1 и 11 области. Первая часть Спанд-аран, по арм. значит жертвенник. Но может быть это имя в связи свечи, огни, или çpeñta ârmaiti. 11. обе части собственн. имена, но все имя неизвестно.
36. У Плиния, VI, 13, Otene. Эта область иными писателями называется (Иоан. Кат. Асог.) Севордик, т. е. Черные дети не знаю почему. У Конст. Багрян. 687. ’Άρχων τν Σερβοτιν τν λεγομένων Μαΰρα παιδία. Следовало: Σεβορτιν. Это название было известно Истахри, с которым я знаком в переводе Мордмана, Das Buch der Länder, стр. 90: Die Bewohner von Berdaa und Schamkur sind armenischer Herkunft, und heissen Siawerdie, Ahl eł Abath (Gemischtes Volk), Taugenichtse und Strassenräuber. Название Севордик (Черные Дети), говорит Иоан. Катол. 103, происходит от имени Сева, родоначальника этого племени. Едва ли это так.
Во всех списках одинаково говорится, что в Ути 7 областей, а поименно насчитывается 8, что вероятно происходит от того, что сложное название, какой-нибудь области разделено на два.
37. cucumis, огурец; но также, хотя гораздо реже, κίτριον, malum citrium, бадрянка. Я полагаю, что между арм. и пехл. есть некоторое родство, оттого и два значения слова varung. Мнение мое подтверждается встречающимся в гилянском наречии вм.  желтый померанец. См. Мельгунова, Опис. Юж. Бер. Касп. моря. стр. 187, 190.
38.у Страб. 528, Γωγαρηνή. Области: Кульпы. Об остальных областях: у Плин. VI, 10. Thasie, 5., у Плин. ibid, Thriare, ср. Иверию. Кларджи, у Агаф., должно быть область Καταρζηνή Птоломея, что может быть искажено из Καλαρζηνή.
39. Это слово обыкновенно значит камелопард, жираф. Так как в северной Армении не могли водиться жирафы, то под этим словом автор разумел другое животное, или растение.
40. При слове Мейер (Geschichte der Botanik, III) делает следующее замечание: «Я не считаю это слово за название растения. Hag’ar на араб. и перс. значит камень. Вероятно автор имел здесь в виду, lapis armenius, или bolus armena».  действительно значит армянский камень; но г. Мейер не знал, что, как чисто арм. слово имеет еще два значения: полбы и известного дерева, которое и в настоящее время за Кавказом зовется хачар. Автор прямо говорит о дереве.
41. cydonium malum, араб. , в Бундех.
42. πύξος, buxus. Больш. Слов. Мехитарист.
43. У Ксеноф. (4.4,18) Τάοχοι. Сен-Мартен (Mém. I, 76) сравнивает с Dahi. Области: 1. У Хор. был населен булгарами. Ср. Κώλοι у Steph. Byz. p. 406. У Плиния (VI, 5) Colica regio. 2. ущелье крепостей. 3. долина садов. 4. в тексте Вистонов. Из произведений обратим внимание на агтор, который в Б. Сл. Мехитар. объяснен так: куст с красными ягодами, в кистях, кисленького вкуса; rhus obsoniorum? Нечто вроде нашей смородины?
44. В число областей следует включить и поле Шарур. 1. ср. φασιανοί Ксеноф. An. 4. 6. у Птол. Βαγρανδαυην, vulgo Βαγραυανδηνή. Все эти кантоны встречаются у Хоренского. 8. у Птол. Σιρακην, 10. подножие Арагаца, Алагёза. Все у Хоренского. 11. у Асогика и Ластиверт. Это слово значит по-арм. лоб, чело, а по-персидски ; темя; вершина горы. 12. подножие Масиса, 13. у Хор. и Конст. Порф. de Cerim. 687, Κοκοβτ. 14. у Хор. 16. у Птол. Κωταία. 19. у Лаз. Парп. τ Αοβιος у Прок. B. Pers. 2, 25. червец; Шпренгель и Мейер (Gesch. der Bot.) называют его Coccus radicis an der Wurzel von Scleranthus.

Комментариев нет:

Отправить комментарий