среда, 7 января 2015 г.

სააბიტურიენტო ტესტები და პასუხები II ნაწილი

ტესტი მესამე
1. იპოვეთ შესაბამისობა ისტორიულ მოვლენებსა და თარიღებს შორის:
1. გეორგიევსკის ტრაქტატის განახლება პავლე I-სა და გიორგი XII- შორის
2. იაკობინელთა ხელისუფლების დამხობა
3. ლუი XVI-ის დამხობა
4. ქუჩუკ-კაინარჯის ზავი
. 1771            . 1792
. 1774            .  1794
. 1785            .  1799

2. რომელი სახელმწიფოს მთავარი ღვთაება იყო მარდუქი?
. ჩინეთის
. ბაბილონის
. მითანის
. ეგვიპტის

3. რას ეწოდებოდა პოლისი?
. ბერძნულ ქალაქ-სახელმწიფოს
. ეგვიპტურ სავაჭრო კოლონიას
. ურარტულ ციხე-სიმაგრეს
. რომაულ საკულტო ნაგებობას

4. რომელი საერისთავოს ისტორიული თხზულება არისძეგლი ერისთავთა“?
. ოდიშის
. ქსნის
. არაგვის
. აფხაზეთის

5. რომელი სამეფო იყო პონტოს მოკავშირე რომის წინააღმდეგ ბრძოლაში?
. სომხეთი
. ლიდია
. ირანი
. ასურეთი

6. რა ენებზეა შესრულებული არმაზის ბილინგვა?
. არამეულ და ლათინურ
. ლათინურ და ელამურ
. ელამურ და ბერძნულ
. ბერძნულ და არამეულ

7. რომელი ხალხის მბრძანებელი ატარებდა ხაკანის ტიტულს?
. პაჭანიკების
. ჰუნების
. ყივჩაღების
. ხაზარების

8. რომელი ქართული სამთავროს მმართველს ეწოდებოდა ქორეპისკოპოსი?
. აფხაზთა
. ქართველთა
. ჰერეთის
. კახეთის

9. რა იყო XI საუკუნეში შუა აზიიდან თურქული ტომების მიგრაციის ძირითადი მიზეზი?
. საქარავნო გზების ხელში ჩაგდება
. ისლამის გავრცელება
. ახალი საძოვრების ძიება
. ბიზანტიის დაპყრობა

10. რა შედეგით დასრულდა ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა?
. გაიზარდა დარბაზის უფლებები
. შეიქმნა სავაზირო
. ჩამოყალიბდასააჯო კარი
. შეიქმნა მონასპა

11. მონღოლთა რომელი სახელმწიფო მოიცავდა ირანს, სამხრეთ კავკასიასა და მცირე აზიის
ნაწილს?
. ილხანთა საყაენო
. ჩაღატაის სახანო
. ოქროს ურდო
. იუანთა საყაენო

12. რომელი დინასტიის წარმომადგენელი იყო ირანის შაჰი ისმაილი, რომელიც XVI
საუკუნის დასაწყისში გამეფდა?
. ომაიადების ანუ ომაიანთა
. აბასიდების ანუ აბასიანთა
. აქემენიანების ანუ აქემენიდთა
. სეფევიდების ანუ სეფიანთა

13. რომელ ორგანოს გადასცა ხელისუფლება საფრანგეთის კონვენტმა თერმიდორული გადატრიალების შემდეგ?
. დირექტორიას
. კონგრესს
. პარლამენტს
. კორტესებს

14. ვინ სარდლობდა ფრანგებს ლაიფციგის ბრძოლაში 1813 წელს?
. ბონაპარტე
. რობესპიერი
. დანტონი
. მირაბო

15. რომელი სამთავრო გააუქმა საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთმა XIX საუკუნეში?
. კახეთის
. იმერეთის
. აჭარის
. აფხაზეთის

16. რომელ სახელმწიფოს წარმოადგენდა კლემანსო ვერსალის საზავო კონფერენციაზე?
. აშშ-
. საფრანგეთს
. დიდ ბრიტანეთს
. იტალიას

17. რომელი მოვლენა შევიდა ისტორიაშიუოლ-სტრიტის კრახისსახელით?
. ნიუ-იორკის ბირჟაზე აქციათა ფასების დაცემა
. გაფიცვები ვაშინგტონში
. ბოსტონის დემონსტრაცია
. ჩიკაგოს დიდი ხანძარი

18. რომელ კუნძულებზე მდებარეობდა პერლ-ჰარბორის სამხედრო საზღვაო ბაზა?
. ჰავაის
. ფილიპინების
. ფიჯის
. სოლომონის

19. რა ეწოდება II მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის ქვეყნების ფინანსურ-ეკონომიკური დახმარების გეგმას?
. ტრუმენის დოქტრინა
. ჩერჩილის კონცეფცია
. ახალი კურსი
. მარშალის გეგმა

20. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ აქემენიდთა დინასტიის წარმომადგენლები მათი
მმართველობის დროის მიხედვით:
1. კამბიზ II
2. დარიოს I
3. კიროს II

21. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ არაბთა ხალიფები მათი მმართველობის დროის მიხედვით:
1. მოავია
2. აბუ ბაქრი
3. ომარი

22. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ საფრანგეთში მომხდარი მოვლენები:
1. ვატერლოოს ბრძოლა
2. თერმიდორული გადატრიალება
3. ლუი XVI-ის მიერ გენერალური შტატების მოწვევა

23. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ II მსოფლიო ომის დროს მომხდარი მოვლენები:
1. თეირანის კონფერენცია
2. მოკავშირეთა დესანტის გადასხმა ნორმანდიაში
3. სსრკ- თავდასხმა ფინეთზე

24. ჩამოთვლილთაგან რომელი კულტურა მიეკუთვნება ადრებრინჯაოს ხანას?
. შულავერ-შომუ-თეფეს
. თრიალეთის
. მტკვარ-არაქსის
. კოლხური

25. რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო არგიშთი I ?
. ასურეთის
. ურარტუს
. მითანის
. ბაბილონის

26. რომელ ისტორიულ პროცესს აღნიშნავსბერძნული კოლონიზაცია“?
. ბერძენი მსჯავრდებულების გადასახლებას მცირე აზიაში
. ბერძნების მიერ ახალი ქალაქების დაარსებას საბერძნეთის გარეთ
. დაპყრობილი მოსახლეობის გადასახლებას საბერძნეთში
. ბერძენი მეომრების მონაწილეობას სპარსეთის დაპყრობაში

27. რა სახელითაა ცნობილი ანტიკური ხანის იბერიის სამეფო ქართულ წყაროებში?
. იმერეთი
. კახეთი
. ქართლი
. ჰერეთი

28. როგორ დამთავრდა პომპეუსის ლაშქრობა აღმოსავლეთ საქართველოში?
. ტყვედ ჩავარდნილი მეფე პომპეუსმა სიკვდილით დასაჯა
. მეფის დაღუპვის შემდეგ პომპეუსმა აღმოსავლეთ საქართველოში მეფობა გააუქმა
. პომპეუსი დაედევნა დასავლეთ საქართველოში გაქცეულ მეფეს
. მძევლების მიღების შემდეგ პომპეუსი მეფეს დაუზავდა

29. რას წარმოადგენს არმაზის ბილინგვა?
. საამშენებლო სტელას
. ეპისტოლარულ ძეგლს
. საეკლესიო მოსახსენიებელს
. საფლავის ქვის წარწერას

30. ვინ ეხმარებოდნენ ჰერაკლე კეისარს თბილისისათვის ბრძოლაში?
. ჰუნები
. პაჭანიკები
. ყივჩაღები
. ხაზარები

31. რომელი სამთავროს დამაარსებელია აშოტ კურაპალატი?
. კახეთის
. ტაო-კლარჯეთის
. ჰერეთის
. აფხაზეთის

32. თურქ-სელჩუკების მიერ ბაღდადის აღების შემდეგ რა ტიტული მიანიჭა ხალიფამ თოღრულ ბეგს?
. შაჰის
. ყაენის
. სულთნის
. ამირას

33. რას მოითხოვდნენ ყუთლუ-არსლანი და მისი დასელები?
. მათთვის საკანონმდებლო უფლების გადაცემას
. სავაზიროს დაშლას და დარბაზის შექმნას
. მათთვის სასამართლო ხელისუფლების გადაცემას
. სასულიერო პირთათვის დარბაზის წევრობის ჩამორთმევას

34. მონღოლთა რომელ სახელმწიფოს ემორჩილებოდა საქართველო?
. ილხანთა საყაენოს
. ჩაღატაის სახანოს
. ოქროს ურდოს
. იუანთა საემიროს

35. რომელი ხალხის სახელმწიფო იყო ოსმალთა იმპერია?
. არაბების
. ეგვიპტელების
. თურქების
. ირანელების

36. ვისი ხელისუფლება დაემხო საფრანგეთში 1794 წელს?
. ბონაპარტისტების
. მონარქისტების
. თერმიდორელების
. იაკობინელების

37. რომელ ბრძოლაში დამარცხდა ნაპოლეონი 1813 წელს?
. ლაიფციგის
. აუსტერლიცის
. ბოროდინოს
. მარენგოს

38. რომელი ქართული სამთავრო გააუქმა რუსეთმა XIX საუკუნეში?
. კახეთის
. იმერეთის
. აჭარის
. გურიის

39. რომელ სახელმწიფოს წარმოადგენდა ლოიდ ჯორჯი ვერსალის საზავო კონფერენციაზე?
. აშშ-
. საფრანგეთს
. დიდ ბრიტანეთს
. იტალიას

40. რომელ სახელმწიფოში მოხდაუოლ-სტრიტის კრახისსახელით ცნობილი მოვლენა?
. დიდ ბრიტანეთში
. გერმანიაში
. საფრანგეთში
. აშშ-ში

41. რომელ ოკეანეში მდებარეობდა პერლ-ჰარბორის სამხედრო საზღვაო ბაზა?
. ინდოეთის
. ატლანტის
. ჩრდილოეთ ყინულოვან
. წყნარ

42. რას ითვალისწინებდამარშალის გეგმა“?
. სსრკ-ის წინააღმდეგ სამხედრო ბლოკის შექმნას
. დამარცხებული გერმანიის ოთხ საოკუპაციო ზონად დაყოფას
. აზიასა და აფრიკაში დემოკრატიული ხელისუფლებების მხარდაჭერას
. ევროპის ქვეყნების ფინანსურ და ეკონომიკურ დახმარებას

43. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ძველი აღმოსავლეთის მმართველები მათი მოღვაწეობის დროის მიხედვით:
1. სარდურ II
2. მენუა
3. ტიგლათფილესერ I

44. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ სელჩუკთა სულთნები მათი მმართველობის დროის მიხედვით:
1. მალიქ-შაჰი
2. ალფ-არსლანი
3. თოღრულ-ბეგი

45. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ საფრანგეთის ისტორიასთან დაკავშირებული მოვლენები:
1. აუსტერლიცის ბრძოლა
2. პარიზელების მიერ ბასტილიის აღება
3. ლუი XVI-ის სიკვდილით დასჯა

46. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ II მსოფლიო ომის დროს მომხდარი მოვლენები:
1. იალტის კონფერენცია
2. სტალინგრადის ბრძოლა
3. ოპერაციაბარბაროსასდაწყება

47. რომელი მხარის მმართველები იყვნენ მურვან ყრუს წინააღმდეგ მებრძოლი ძმები დავითი და კონსტანტინე?
. არგვეთის
. აფხაზეთის
. სამშვილდის
. ხუნანის

48. რომელ წელს აიღო ბუღა თურქმა თბილისი?
. 736
. 914
. 853
. 645

49. რომელმა მეფემ უარყო ბიზანტიური სამოხელეო კარის ტიტულები?
. ბაგრატ III
. დავით IV
. გიორგი I
. გიორგი III

50. სად გამეფდა ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფე გიორგი VIII საქართველოს დაშლის შემდეგ?
. ქართლში
. აფხაზეთში
. სამცხეში
. კახეთში

ტესტი მესამეს პასუხები
1   1-;  2-;  3-;  4-
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20. 3  1  2
21. 2  3  1
22. 3  2  1
23. 3  1  2
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. 3  2  1
44. 3  2  1
45. 2  3  1
46. 3  2  1
47.
48.
49.
50.

ტესტი მეოთხე
1. ვინ დაყო სპარსეთი 20 სატრაპიად?
. კიროსმა
. დარიოსმა
. ქსერქსემ
. კამბიზმა

2. რა მოიმოქმედა მირიან მეფის ერისთავმა, როდესაც მთიელებმა ქრისტიანობის მიღებაზე უარი თქვეს?
. ჩამოასახლა ისინი ბარში
. სიკვდილით დასაჯა მძევლები
. დაატყვევა მათი ხევისბერები
. დალეწა მათი კერპები

3. იპოვეთ შესაბამისობა პიროვნებებსა და მოვლენებს შორის:
1. ხრუშჩოვი                                სამოქალაქო ომი ესპანეთში
2. მანდელა                                  . ომი ვიეტნამში
3. ჩერჩილი                                  . „ცივი ომისდაწყება
4. ლეხ ვალენსა                           . „კარიბის კრიზისი
                                                        . ბრძოლააპარტეიდისწინააღმდეგ
                                                        . მოძრაობასოლიდარობა

4. ვინ იყო ბუღა თურქის მიერ სიკვდილით დასჯილი საჰაკი?
. ქართლის ერისმთავარი
. კახეთის ქორეპისკოპოსი
. ქართლის პიტიახში
. თბილისის ამირა

5. ვის ჩაუვარდა ტყვედ მანასკერტის ბრძოლაში ბიზანტიის იმპერატორი?
. არაბებს
. ოსმალებს
. სელჩუკებს
. მონღოლებს

6. რა უწოდეს მონღოლებმა დავით რუსუდანის ძეს?
. ულუ
. ემირი
. ნოინი
. ნარინი

7. რომელ რომელი მეფის დროს გამოვიდა ინგლისის ეკლესია რომის პაპის დაქვემდებარებიდან?
. რიჩარდ I-ის
. ედუარდ III-ის
. ჰენრი VIII-ის
. ჯეიმს II-ის

8. რომელი სახელმწიფოს ძლიერების მწვერვალს წარმოადგენდა სულეიმან I კანუნის მმართველობის ხანა?
. სელჩუკიანთა სასულთნოს
. ირანის
. ეგვიპტის სასულთნოს
. ოსმალეთის

9. რომელ სახელმწიფოს განაგებდა მეფე ჯეიმს I სტიუარტი?
. ინგლისს
. გერმანიას
. ესპანეთს
. საფრანგეთს

10. ვინ იყო ერაზმუს როტერდამელი?
. ნიდერლანდელი ჰუმანისტი
. ბელგიელი ფერმწერი
. იტალიელი მისიონერი
. ფრანგი მოქანდაკე

11. რა ეწოდება XIX საუკუნის 50-იან წლებში მიმდინარე რუსეთ-თურქეთის ომს?
. ბოსფორის ომი
. ყირიმის ომი
. ბალკანეთის ომი
. ქერჩის ომი

12. რომელი მეფისნაცვლის მოღვაწეობის დროს გაიხსნა თბილისში საჯარო ბიბლიოთეკა და თეატრი?
. ბარონ როზენის
. ალექსანდრე ბარიატინსკის
. დონდუკოვ-კორსაკოვის
. მიხეილ ვორონცოვის

13. რომელი სახელმწიფოს ტახტის მემკვიდრე იყო ერცჰერცოგი ფრანც ფერდინანდი?
. იტალიის
. დიდი ბრიტანეთის
. ავსტრია-უნგრეთის
. გერმანიის

14. რომელი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები წარმოიქმნა ევროპაში I მსოფლიო ომის შემდეგ?
. შვედეთი, დანია, ბულგარეთი
. ნიდერლანდები, ბელგია, პორტუგალია
. ლიტვა, უნგრეთი, ჩეხოსლოვაკია
. ნორვეგია, რუმინეთი, ალბანეთი

15. რა საკითხი განიხილებოდა 1918 წელს ბათუმში მიმდინარე საზავო კონფერენციაზე?
. რუსეთის დროებით მთავრობასთან გასაფორმებელი ხელშეკრულება
. ამიერკავკასიაში ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნა
. ფრონტის ხაზიდან რუსეთის საჯარისო შენაერთების გამოყვანა
. თურქეთის მიერ წამოყენებული ტერიტორიული პრეტენზიები

16. რამ განაპირობანეპ“-ის შემოღება საბჭოთა კავშირში?
. საგადასახადო სისტემის რეფორმის აუცილებლობამ
. ეკონომიკურმა მიღწევებმა კოლექტივიზაციის შემდეგ
. სამოქალაქო ომის შემდეგ არსებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა
. ინდუსტრიალიზაციის აუცილებლობამ

17. რომელმა პოლიტიკურმა ლიდერმა გამოიყენა პირველად ტერმინიფაშიზმი“?
. ჩერჩილმა
. მუსოლინიმ
. ჰიტლერმა
. ფრანკომ

18. რას წარმოადგენდაგეტო“?
. ბანაკს სამხედრო ტყვეთათვის
. ემიგრანტთა დროებით საცხოვრებელს
. დასახლებას ებრაელთა იზოლაციისათვის
. საგანგებო რეზერვაციას ლტოლვილთათვის

19. საფრანგეთის რომელ პროვინციაში გადასხეს მოკავშირეებმა დესანტი 1944 წელს?
. ლოტარინგიაში
. აკვიტანიაში
. ბრეტანში
. ნორმანდიაში

20. რა ტიპის ომის აღსანიშნავად გამოიყენება ტერმინიბლიცკრიგი“?
. ელვისებური
. თავდაცვითი
. პარტიზანული
. ტოტალური

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი იყო ყველაზე ბოლო მოვლენა II მსოფლიო ომში?
. ქალაქ ბერლინის აღება
. მოკავშირეთა მიერ მეორე ფრონტის გახსნა
. იაპონიის ქალაქების ატომური დაბომბვა
. თეირანის კონფერენცია

22. ვინ იყო ინდოეთის ეროვნულგამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი?
. ბენაზირ ბჰუტო
. ინდირა განდი
. ბაბრაქ ქარმალი
. მაჰათმა განდი

23. რა ეწოდება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ქცევის სავალდებულო წესების
ერთობლიობას, რომელთა შესრულებასაც სახელმწიფო სხვადასხვა იძულებითი
საშუალებებით უზრუნველყოფს?
. პოლიტიკა
. მორალი
. ნორმა
. სამართალი

24. რომელია მართებული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ქვემოთ
მოყვანილი მსჯელობებიდან?
I. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ნიშნავს საკუთარი აზრისა და შეხედულების
გამოთქმის უფლებას; II. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს ინფორმაციის მიღებისა და ხელმისაწვდომობის უფლებასაც.
. მხოლოდ I
. მხოლოდ II
. ორივე
. არცერთი

25. დაალაგეთ თანმიმდევრობით ისტორიული პიროვნებები მათი მოღვაწეობის დროის მიხედვით:
1. იმპერატორი ადრიანე
2. იმპერატორი იუსტინიანე
3. გნეუს პომპეუსი
26. დაალაგეთ თანმიმდევრობით არაბი სარდლები საქართველოში მათი შემოჭრის დროის მიხედვით:
1. მურვან ყრუ
2. ბუღა თურქი
3. ჰაბიბ იბნ მასლამა

27. დაალაგეთ თანმიმდევრობით XIX საუკუნის II ნახევარში საქართველოში მომხდარი მოვლენები:
1. ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსება
2. ბატონყმობის გაუქმება
3. თბილისის სათავადაზნაურო ბანკის დაარსება

28. დაალაგეთ თანმიმდევრობით II მსოფლიო ომის შემდეგ მომხდარი მოვლენები:
1. „მარშალის გეგმისშემუშავება
2. „ვარშავის პაქტისხელმოწერა
3. „ ნატოსშექმნა

29. დაალაგეთ თანმიმდევრობით XX საუკუნის II ნახევარში მომხდარი მოვლენები:
1. ეუთოს ჩამოყალიბება
2. საბჭოთა კავშირის დაშლა
3. ბერლინის კედლის დანგრევა

30. რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ბიზანტიის იმპერატორი იუსტინიანე I?
. IV
. V
. VI
. VII

31. ვინ იყო დენი დიდრო?
. იტალიელი მუსიკოსი
. ბელგიელი ფერმწერი
. ნიდერლანდელი ჰუმანისტი
. ფრანგი განმანათლებელი

32. რომელი ეროვნების იყო ტერორისტი გავრილო პრინციპი?
. სერბი
. უნგრელი
. ბულგარელი
. გერმანელი

33. რომელი ევროპული სახელმწიფო გახდა ფაქტობრივად საქართველოს მთავარი
პოლიტიკური მოკავშირე 1918 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების საქმეში?
. საფრანგეთი
. გერმანია
. იტალია
. ინგლისი

34. რას გულისხმობდა საბჭოთა კავშირში შემოღებულინეპ“-?
. კოლმეურნეობების შეცვლას ფერმერული მეურნეობებით
. ქვეყნის სრულ ელექტრიფიკაციას
. სასურსათო გაწერასა და შრომითი ბანაკების შექმნას
. მცირე დოზით კერძო საკუთრების, ბიზნესისა და იჯარის დაშვებას

35. რა მოვლენას მოჰყვა შედეგად აშშ ჩაბმა II მსოფლიო ომში?
. ოპერაციასოვერლორდი
. ბრძოლას სანტაკრუსის კუნძულებთან
. ფილიპინების დაკარგვას
. პერლჰარბორის დაბომბვას

36. რომელ ქალაქში შედგა ნაცისტი დამნაშავეების საერთაშორისო სასამართლო?
. მიუნხენში
. ბერლინში
. ნიურნბერგში
. დრეზდენში

37. ვინ იყოაპარტეიდისწინააღმდეგ ბრძოლის ლიდერი სამხრეთ აფრიკის
რესპუბლიკაში?
. იასირ არაფატი
. კოფი ანანი
. მარტინ ლუთერ კინგი
. ნელსონ მანდელა

38. რა ეწოდება საქმიანობის სფეროს, რომელიც სახელმწიფოებრივი, საერთო-
საზოგადოებრივი საკითხების მოგვარებასთანაა დაკავშირებული?
. პოლიტიკა
. ეკონომიკა
. სოციოლოგია
. სამართალი

39. რომელია მართებული სიტყვის თავისუფლების შესახებ ქვემოთ მოყვანილი
მსჯელობებიდან?
I. სიტყვის თავისუფლება არის სხვა თავისუფლებებისა და უფლებების ერთ-ერთი გარანტი;
II. სიტყვის თავისუფლება ყველაფრის თქმის უფლებასაც ნიშნავს.
. მხოლოდ I
. მხოლოდ II
. ორივე
. არცერთი

40. დაალაგეთ თანმიმდევრობით VI-VII საუკუნეების საქართველოში მიმდინარე
მოვლენები:
1. ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობა საქართველოში
2. ირანელთა მიერ მეფობის გაუქმება ქართლში
3. ირან-ბიზანტიის ომი ეგრისისათვის

41. დაალაგეთ თანმიმდევრობით ისტორიული პიროვნებები მათი მოღვაწეობის დროის მიხედვით:
1. ანტონიუს პიუსი
2. კონსტანტინე დიდი
3. მითრიდატე VI

42. დაალაგეთ თანმიმდევრობით საქართველოში რუსული მმართველობის დამყარებასთან დაკავშირებული მოვლენები:
1. მეფისნაცვლის თანამდებობის შემოღება
2. გურიის სამთავროს გაუქმება
3. ბატონყმობის გაუქმება

43. დაალაგეთ თანმიმდევრობით XX საუკუნის I ნახევარში მომხდარი ისტორიული
მოვლენები:
1. სსრკფინეთის ომი
2. სსრკგერმანიის თავდაუსხმელობის პაქტის დადება
3. სამოქალაქო ომის დაწყება ესპანეთში

44. დაალაგეთ თანმიმდევრობით XX საუკუნის II ნახევარში მომხდარი ისტორიული
მოვლენები:
1. „გარდაქმნისპოლიტიკის დასაწყისი
2. გერმანიის გაერთიანება
3. გაეროს შექმნა

45. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ იბერიის ანუ ქართლის მეფეები მათი მოღვაწეობის დროის მიხედვით
1. ფარსმან ქველი
2. რევ მართალი
3. არტაგი

46. დაალაგეთ იბერიის ანუ ქართლის სამეფოში შემოღებული თანამდებობები იერარქიული პრინციპით - უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ
1. სპასალარი
2. ერისთავი
3. სპასპეტი

47. დრონოლოგიურად დაალაგეთ თამარ მეფის დროს მომხდარი ისტორიული მოვლენები
1. ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება
2. ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა
3. შამქორის ბრძოლა

48. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ დავით აღმაშენებლის მიერ განხორციელებული სამხედრო ოპერაციები
1. ანისის გათავისუფლება მუსლიმანთაგან
2. ლორეს ციხის აღება
3. თბილისის შემოერთება

49. ქრონოლოგიურად დალაგეთ ქართული სასულიერო პირები მათი მოღვაწეობის დროის მიხედვით
1. ანთიმოზ ივერიელი
2. არსენ იყალთოელი
3. პეტრე იბერი

50. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ საქართველოში მიმდინარე კულტურული პროცესები
1. პირველი ქართული გაზეთის გამოცემა
2. ქართული თეატრის დაარსება
3. ქართული სტამბის დაარსება

ტესტი მეოთხეს პასუხები

1   
2   
3    
4    
5     
6    
7     
8     
9      
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24     
25. 3  1  2
26. 3  1  2
27. 2  3  1
28. 1  3  2
29. 1  3  2
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40. 2  3  1
41. 3  1  2
42. 2  1  3
43. 3  2  1
44. 3  1  2
45. 3  1  2
46. 3  2  1
47. 2  3  1
48. 2  3  1
49. 3  2  1
50. 3  1  2

Комментариев нет:

Отправить комментарий