понедельник, 3 ноября 2014 г.

მონღოლების ულუსები, თემურ ლენგის იმპერია

ჰუნუს ულუსი
 სიანბის ულუსი
ნირუნი ანუ ჟუჟანი 330-555
 ხიატანი (კიდანი, ლაო) 907-1125
 მონღოლთა საცხოვრისი და პირველი ლაშქრობები
 მონღოლეთი 1206 წელს
 ზია 1200-1220 წლებში
მონღოლთა დაპყრობები და ულუსები XIII საუკუნეში.   


დინამიური რუკა
ჰულაგუ-ილხანთა ულუსი 
 ჩაღატას ულუსი
ოქროს ურდო


აზია XIII საუკუნეში
თემურ ლენგის იმპერია. რუკა 1 
რუკა 2 
 რუკა 3
რუკა 4
 რუკა 5
თემურ ლენგი. ანკარას ბრძოლა 1402 წელს 
 აზია XIII-XV საუკუნეებში
  აზია XIII-XV საუკუნეებში

Комментариев нет:

Отправить комментарий