среда, 7 января 2015 г.

სააბიტურიენტო ტესტები და პასუხები I ნაწილი

ტესტი პირველი
1. რომელ ლიონი დაამუშავა ადამიანმა პირველად?
. ვერცხლი
. ოქრო
. რკინა
. სპილენძი

2. წინასწარი შეთანხმების მიხედვით, ვინ უნდა დახმარებოდა ვახტანგ გორგასალს ანტიირანული აჯანყებისას?
. ბიზანტიელები
. ალბანელები
. ჰუნები
. ლაზები

3. რომელი ტიტული მიიღო ბაგრატ III- 978 წელს?
. მეფე ქართველთა
. მეფე აფხაზთა
. მეფე რანთა
. მეფე კახთა

4. ვის დაუკავშირდა გიორგი I ბიზანტიის წინააღმდეგ კოალიციის შესაქმნელად?
. ანისის მეფე სუმბატ I-;
. ბულგარეთის მეფე მიხაი I-;
. ეგვიპტის სულთან ალ-ჰაქიმს;
. თურქ-სელჩუკთა სულთან თოღრულ-ბეგს.

5. ვინ იყო XI საუკუნეში შექმნილი ბაგრატიონთა საგვარეულო მატიანეს ავტორი?
. ჯუანშერი
. ბასილი ეზოსმოძღვარი;
. ლეონტი მროველი;
. სუმბატ დავითისძე.

6. რას ეწოდებოდასააჯო კარი“?
. „დიდებულთა დარბაზისსხდომების ადგილს;
. უმაღლეს სასამართლო ინსტანციას;
. მეფის პირად კანცელარიას;
. სავაზიროს შეკრების დარბაზს.

7. რა პერიოდს მოიცავს ჟამთააღმწერლის თხზულება?
. გიორგი IV-ის გამეფებიდან გიორგი V-ის გამეფებამდე;
. თამარ მეფის გამეფებიდან გიორგი V-ის გამეფებამდე;
. რუსუდანის გამეფებიდან ვახტანგ III-ის გამეფებამდე;
. გიორგი IV-ის გამეფებიდან დავით VIII-ის გამეფებამდე.

8. რას წარმოადგენდაძეგლის დადება“?
. ბრძანებათა კრებულს, რომელშიც დადგენილი იყო სახელმწიფო მოხელეთა უფლებამოსილებანი;
. კანონთა წიგნს, რომელშიც განსაზღვრული იყო გადასახადების რაოდენობა;
. სამართლის ძეგლს, რომელშიც განსაზღვრული იყო სამეფო კარის ეტიკეტი;
. სამართლის კრებულს, რომელიც განკუთვნილი იყო სამეფოს ერთ-ერთი კუთხის მოსახლეობისთვის.

9. 1387 წელს თემურ ლენგმა ქართველები დაამარცხა, მაგრამ ქვეყნის შიგნით სიღრმეში აღარ შესულა, რადგან -?
. ქართველებთან ბრძოლაში მისმა ჯარმა დიდი ზარალი განიცადა  და ქვეყნის დაპყრობის ძალა აღარ ჰქონდა
. აზერბაიჯანში ოქროს ურდოს ყაენი თოხთამიში შეიჭრა  და თემური იძულებული გახდა მის წინააღმდეგ გაელაშქრა
. საქართველოს ვიწრო ხეობებში მრავალრიცხოვანი ჯარის  შეყვანა შეეშინდა;
. ოსმალთა სულთანმა ბაიაზითმა მის წინააღმდეგ ახალი ომი წამოიწყო და ჯარი მის წინააღმდეგ უნდა დაეძრა

10. როგორ გაიყვეს ირანმა და ოსმალეთმა საქართველოს ტერიტორია ამასიის ზავის შემდეგ?
. ირანს ერგო აღმოსავლეთ, ხოლო ოსმალეთს დასავლეთ საქართველო,
. ოსმალეთს ერგო დასავლეთ, ხოლო ირანს სამხრეთ საქართველო,
. ირანს ერგო დასავლეთ, ხოლო ოსმალეთს სამხრეთ საქართველო;
. ოსმალეთს ერგო აღმოსავლეთ, ხოლო ირანს დასავლეთ საქართველო..

11. რა მოიმოქმედა კახეთის მეფე ალექსანდრე II-, როდესაც ოსმალთა სარდალი მუსტაფა ლალა ფაშა კახეთს მოადგა?
. მიატოვა კახეთი ოჯახთან ერთად და თავი მთაში არსებულ მიუვალ ციხესმაგრეს შეაფარა
. დახმარება რუსეთს თხოვა, მაგრამ ვერ მიიღო და თავს გაქცევით უშველა
. საჩუქრები მიართვა ოსმალთა სარდალს, თავი მის ვასალად  აღიარა და კახეთი აოხრებას გადაარჩინა
. ჯარი შეკრიბა, დაიხმარა ქართლელები და ჩრდილოეთ კავკასიელები და მტერი დაამარცხა

12. რომელ ირანულ სამოხელეო ტიტულს ატარებდა ქართლში გამეფებული ხოსრო მირზა?
. ვალი;
. ამირა;
. პიტიახში;
. მარზპანი.

13. რატომ ვერ განხორციელდა რუსეთის იმპერატორ  პავლე I-ის მიერ გამოცემული
მანიფესტი ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შესახებ?
. მანიფესტი არ დაამტკიცა რუსეთის სენატმა;
. ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ ინგლისი და საფრანგეთი;
. იმპერატორი შეთქმულებმა მოკლეს;
. ბოლო მომენტში იმპერატორს ქართველთა აჯანყების შეეშინდა.

14. რატომ გადაასახლა რუსეთის ხელისუფლებამ დიმიტრი ყიფიანი სტავროპოლში?
. იგი ბატონყმობის გაუქმების მოთხოვნით გამოდიოდა;
. მან მხარი დაუჭირა კახეთში მომხდარ შეიარაღებულ აჯანყებას
. საპროტესტო წერილით მიმართა საქართველოს ეგზარქოსს;
. საჯაროდ დაგმო მეფისნაცვლის რუსიფიკატორული პოლიტიკა.

15. რამ აიძულა ამერკავკასიის პოლიტიკური მოღვაწეები მოეწვიათ სეიმი?
. იმპერატორ ნიკოლოზ II-ის გადადგომის შემდეგ დროებითი მთავრობის შექმნამ და  პირველი მსოფლიო ომის გაგრძელებამ;
. ნიკოლოზ II-ის ბრძანებით რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გარეკვამ და რუსეთში ერთპიროვნული მმართველობის აღდგენამ;
. ბოლშევიკების მიერ რუსეთის დამფუძნებელი კრების გარეკვამ, რამაც ცხადი გახადა, რომ ისინი ხელისუფლებას არავის არ დაუთმობდნენ;
. რუსეთის დამფუძნებელი კრების მიერ დროებითი მთავრობის გადაყენებამ და ერთიანი რუსეთის იმპერიის შენარჩუნების მცდელობამ

16. ძვ. . აღ-ის რომელ საუკუნეებში მოღვაწეობდა ურარტუს მეფე მენუა?
) X ის ბოლოსა და IX ის დასაწყისში
) IX ის ბოლოსა და VIII ის დასაწყისში
) VIII ის ბოლოსა და VII ის დასაწყისში
) VII ის ბოლოსა და VI ის დასაწყისში

17. იპოვეთ შესაბამისობა ისტორიულ მოვლენებსა და თარიღებს შორის:
1. აღა მაჰმად ხანის ლაშქრობა საქართველოში
2. 18 ბრიუმერს გადატრიალება, დირექტორიისთვის ძალაუფლების ჩამორთმევა
3. პარიზის ზავი (ინგლისსა და აშშ- შორის)
4. პირველი კონტინენტური კონგრესი  
. 1770          . 1789
1774            . 1795
. 1783           . 1799                        

18. რომელ საუკუნეში დაიწყოდიდი ბერძნული კოლონიცია“ ?
) IX
) VIII
) VII
) VI

19. რომელ წყაროშია დაცული ცნობები ფარნავაზის შესახებ?
) „ხელმწიფის კარის გარიგებაში"
) „ამბავნი ქართლისანიში"
) „ქართლის ცხოვრებაში"
) „ძეგლი ერისთავთაში"

20. ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთს შორის 1783 წელს დადებულ ტრაქტატს იმიტომ ეწოდაგეორგიევსკის ტრაქტატი", რომ მას ხელი მოეწერა ?
) პეტრბურგში წმიდა გიორგის ხსენების დღეს.
) კრემლში გიორგის სახელობის დარბაზში.
) თბილისში წმიდა გიორგის სახელობის ტაძარში.
) ჩრდილოეთ კავკასიაში გეორგიევსკის ციხე-სიმაგრეში.

21. 1712 წელს ქართლის ჯანიშინი (მმართველი) მეფედ დასამტკიცებლად ისპაჰანში გაემგზავრა. მას თან დიდი ამალა გაჰყვა. მათ შორის იყო სულხან-საბა ორბელიანიც. რომელ სახელმწიფოში გაემგზავრა ქართლის ჯანიშინი?
) ოსმალეთში
) ოქროს ურდოში
) სახალიფოში
) ირანში

22. ვინ დაამარცხა გიორგი VIII 1465 წელს ფარავნის ბრძოლაში?
) იმერეთის მმართველმა ბაგრატმა
) მესხეთის მთავარმა ყვარყვარემ
) ოდიშის მთავარმა ლევანმა
) კახეთ-ჰერეთის მმართველმა დავითმა

23. ვინ გახდა საქართველოს პრეზიდენტი 1991 წლის 26 მაისს?     
) ედუარდ შევარდნაძე
) ზვიად გამსახურდია
) ჯუმბერ პატიაშვილი
) გივი გუმბარიძე

24. რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა პონტოს მეფე მითრიდატე VI ?
) პართიას
) ბიზანტიას
) ირანს
) რომს

25. რას მოითხოვდა სელჩუკთა სულთანი ბაგრატ IV-საგან?
) ხარკის გადახდას
) ისლამის მიღებას
) ქართლში სელჩუკთა ჩასახლებას
) ბიზანტიის წინააღმდეგ მოკავშირეობას

26. ევროპის რომელი ნახევარკუნძული დაიპყრეს არაბებმა VIII საუკუნის დასაწყისში?
) პირენეის
) აპენინის
) ბალკანეთის
) სკანდინავიის

27. რუსეთის იმპერატორის, ალექსანდრე I-ის მიერ გამოცემული 1801 წლის მანიფესტით
) დამტკიცდაგეორგიევსკის ტრაქტატი"
) გაუქმდა სამეგრელოსა და გურიის სამთავროები
) გაუქმდა ქართლ-კახეთის სამეფო
) დამტკიცდა ქართველი მეფეების კურთხევის ახალი წესი

28. ვინ დაამარცხა ნაპოლეონმა აუსტერლიცის ბრძოლაში?
) რუსები და ავსტრიელები
) ავსტრიელები და პრუსიელები
) პრუსიელები და ინგლისელები
) ინგლისელები და რუსები

29. დაალაგეთ ქრონოლოგიური პრინციპით საქართველოში განხორციელებული ლაშქრობები:
1. შაჰ აბას I-ის;
2. თემურ ლენგის;
3. ჯალალ ად-დინის;
4. შაჰ თამაზ I-ის.

30. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად მოღვაწეობის მიხედვით ისტორიული პიროვნებები:
1. გარსევან ჭავჭავაძე;
2. ბიძინა ჩოლოყაშვილი;
3. ვახუშტი ბატონიშვილი;
4. გიორგი სააკაძე.

31. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად მოღვაწეობის მიხედვით ისტორიული პიროვნებები
1.გრიგოლ ხანძთელი
2. ვარსქენ პიტიახში
3. იოანე მარუშის ძე
4. გიორგი მთაწმინდელი

32. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად მომხდარი ისტორიული მოვლენები
1. აბრაამ ლინკოლნის პრეზიდენტობა
2. სუეცის არხის გახსნა
3. ყირიმის ომი
4. II იმპერიის დამხობა საფრანგეთში

33. რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო ტიგლათფილესერ I ?
. ურარტუს
. ხეთების
. ასურეთის
. მითანის

34. რომელ ბერძენ გეოგრაფს ეკუთვნის ცნობა ქართლის სამეფოს მოსახლეობის სოციალური შემადგენლობის შესახებ ?
. ჰეროდოტეს
. პოლიბიოსს
. თუკიდიდეს
. სტრაბონს

35. ვინ იყო მირიანის თანამედროვე რომის იმპერატორი ?
. ტრაიანე
. ადრიანე
. თეოდოსი
. კონსტანტინე I

36. რომელმა მეფემ დააარსა ციხე-ქალაქი არტანუჯი?
. ფარნავაზმა;
. ვახტანგ გორგასალმა;
. ფარსმან ქველმა;
. გურგენმა.

37. რომელი სახელმწიფოები ებრძოდნენ ერთმანეთს VI ეგრისის ტერიტორიაზედიდი ომიანობისდროს?
. ბიზანტია და სასანიანთა სპარსეთი
.ბიზანტია და სახალიფო;
. რომი და პართია
. რომი და აქემენიდური სპარსეთი

38. ვისი ლაშქრობის შემდეგ გაჩნდა საქართველოში ამირას თანამდებობა ?
. მურვან ყრუს
. ბუღა თურქის
. აბულ კასიმის
. აბუ ბაქრის

39. რომელ ქვეყანაში გამოსცესთავისუფლების დიდი ქარტია“?
. საფრანგეთში
. ესპანეთში
. გერმანიაში
. ინგლისში

40. რომელმა ქართველმა მეფემ მიიღო რომის პაპ ჰონორიუს III-გან მოწვევა ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობის მისაღებად?
. დავით IV-;
. დემეტრე I-მა;
. თამარმა;
. გიორგი IV-.

41. ვის სახელს უკავშირდება XVI საუკ. ევროპაშირეფორმაციისდაწყება?
. მარტინ ლუთერის
. იმპერატორ კარლ V-ის
. პაპ ინოკენტი III -ის
. ინგლისის მეფე ჰენრი VIII -ის

42. რომელს წელს შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატები?
. 1709;
. 1735;
. 1776;
. 1799.

43. საფრანგეთის რომელ მეფეს შეხვდა სულხან საბა ორბელიანი?
. ანრი III-;
. ლუი XIII-;
. ანრი IV-;
. ლუი XIV-.

44. ვინ იყო ერთა ლიგის შექმნის ინიციატორი?
. აშშ- პრეზიდენტი ვილსონი
. საფრანგეთის პრემიერი კლემანსო
. ინგლისის პრემიერი ლოიდ ჯორჯი
. გერმანიის იმპერატორი ვილჰელმ II.

45. რას ნიშნავს ბერძნულადდემოკრატია“?
. ხალხის მმართველობას
. უმცირესობის ძალაუფლებას
. არისტოკრატიის ბატონობას.
. უმრავლესობის ბატონობას

46. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად ისტორიული მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ ვახტანგ გორგასლის დროს მომხდარი მოვლენები:
1. კლარჯეთის შემოერთება;
2. საეკლესიო რეფორმა და კათალიკოსის თანამდებობის შემოღება;
3. ირანის წინააღმდეგ აჯანყება;
4. ოსთა წინააღმდეგ გალაშქრება.

47. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად ისტორიული მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ XI საუკუნეში მომხდარ მოვლენები
1. მანასკერტის ბრძოლა;
2. სელჩუკთა მიერ ბაღდადის ირანელთაგან გათავისუფლება;
3. „დიდი თურქობა“;
4. ალფ-არსლანის პირველი ლაშქრობა საქართველოში

48. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად ისტორიული მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ ნაპოლეონის დროს მომხდარი მოვლენები
1. აუსტერლიცის ბრძოლა
2. ლაიფციგის ბრძოლა;
3. ეგვიპტეში ლაშქრობა;
4. რუსეთში ლაშქრობა

49. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად არსებობის მიხედვით უძველესიდან უახლესისკენ
1. ნეანდერტალელი
2. ჰომო ჰაბილისი
3. ჰომო საპიენსი
4. ჰომო ერექტუსი

50. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად პერიოდები უძველესიდან უახლესისკენ
1. ნეოლითი
2. პალეოლითი
3. მეზოლითი
4. ენეოლითი

ტესტი პირველის პასუხები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 1 -; 2 -; 3 - ; 4 -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29  3;  2; 4; 1
30  4;  2; 3; 1
31  2; 1;  3; 4
32  3; 1;  2;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42      
43
44
45
46 4; 1; 2; 3
47 2; 4; 1; 3
48 3; 1; 4; 2
49 2; 4; 3; 1
50 2; 3; 1; 4


ტესტი მეორე
1. რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო ქსერქსე ძვ.. V  საუკ?
. ასურეთის
. ურარტუს
. სპარსეთის
. მიდიას

2. სტრაბონის მიხედვით ვინ შედიოდა ქართლის მოსახლეობის მეორე გვარში?
. სეფეწულები
. ქურუმები
. მხედრები
. ვაჭრები

3. იპოვეთ შესაბამისობა ისტორიულ მოვლენებსა და პიროვნებებს შორის:
1. „ახალი კურსი
2. ინდოეთის ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის
3. „კარიბის კრიზისი
4. ბრძოლა ფერადკანიანთა უფლებებისათვის
. ჰო ში მინი         . მარტინ ლუთერ კინგი
. . ჰაველი           . . . რუზველტი
. კენედი               . . განდი

4. ვინ გამოგზავნა საქართველოში მურვან ყრუ?
. ოსმალთა ფადიშაჰმა
. მონღოლთა ყაენმა
. ირანის შაჰმა
. არაბთა ხალიფამ

5. . რომელ ისტორიულ მოვლენას უკავშირდება გამოთქმა: „წილი ნაყარია“?
. მარიუსის მიერ დიქტატურის დამყარებას
. კეისრის მიერ სამოქალაქო ომის დაწყებას
. სულას მეთაურობით ლეგიონების შესვლას რომში
. კრასუსის იერიშს აჯანყებულ მონათა ლაშქარზე

6. რომელი ბრძოლის შესახებ მოგვითხრობს ისტორიკოსი იბნ ალ ასირი?
. ბასიანის
. დიდგორის
. ერწუხის
. შამქორის

7. მონღოლებმა გადასახადები არ დააკისრეს?:
. სამეფო კარის მიწებს
. ეკლესიასა და საეკლესიო მიწებს
. მათ მხარეზე გადასულ ფეოდალებსა და მათ მიწებს
. დუმნისთავებს და მათ მიწებს

8. რომელ პერიოდში მოღვაწეობდა ლეონარდო და ვინჩი?
. XI საუკუნის II ნახევარსა და XII საუკუნის დასაწყისში
. XIII საუკუნის II ნახევარსა და XIV საუკუნის დასაწყისში
. XV საუკუნის II ნახევარსა და XVI საუკუნის დასაწყისში
. XVII საუკუნის II ნახევარსა და XVIII საუკუნის დასაწყისში

9. რას გულისხმობდახატმებრძოლეობა“?
. ხატებზე მეომრების გამოსახვას
. ხატების თაყვანისცემის აკრძალვას
. ჯარის სვლას ხატების წინამძღოლობით
. ფარზე ხატების გამოსახვის ვალდებულებას

10. . რა მიზნით შექმნა ჰულაგუ ყაენმა შირვანში სადარაჯო სიმაგრეთა სისტემასიბა“ ?
. ჩრდილოეთიდან მოსალოდნელი შემოსევებისგან თავის დასაცავად
. თემურ ლენგის ჯარის მოსაგერიებლად
. ხაზართა სახაკანოს შემოსევის შესაჩერებლად
. აჯანყებული სამხრეთ კავკასიის დასამორჩილებლად


11. რა მნიშვნელობა ჰქონდა ოსმალეთისთვის ვენის აღებას?
. მოიპოვებდა გასასვლელს ეგეოსის ზღვაზე
. დაიპყრობდა ჰაბსბურგთა უკანასკნელ სამფლობელოს
. უშუალოდ გაუმეზობლდებოდა თავის მოკავშირე პრუსიას
. გაიმყარებდა პოზიციებს ცენტრალურ ევროპაში

12. რა მიზნით შეიქმნა რუსეთშიოპრიჩნიკებისინსტიტუტი?
. სასამართლო რეფორმის ჩასატარებლად
. საგადასახადო სისტემის მოსაწესრიგებლად
. პირველი რუსული პარლამენტის ჩამოსაყალიბებლად
. მეფის მმართველობის გასაძლიერებლად

13. . რა მოვლენას მოჰყვა შედეგად შარლ X-ის საფრანგეთიდან გაქცევა?
. სედანთან განცდილ მარცხს და საფრანგეთის არმიის დანებებას
. ნაპოლეონის მიერ კუნძულ წმ. ელენეს დატოვებას და საფრანგეთში დაბრუნებას
. მარენგოს ბრძოლას, რომლის შემდეგაც მოკავშირეებმა პარიზი დაიკავეს
. პარიზში დაწყებულ აჯანყებას, რომელიც რევოლუციაში გადაიზარდა

14. რომელი რეჟისორი შეეწირა XX საუკუნის 30-იანი წლების რეპრესიებს ?
. სანდრო ახმეტელი
. კოტე მარჯანიშვილი
. დოდო ალექსიძე
. მიხეილ თუმანიშვილი

15. რომელი არ არის მოქალაქის უფლება?
. მეწარმეობა
. კანონის მიღება
. გაფიცვის უფლება
. განათლების უფლება

16. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ მეფეები მოღვაწეობის მიხედვით, უძველესიდან უახლესისკენ?
1. ბაგრატ IV
2. დავით აღმაშენებელი
3. მირიანი
4. ფარნავაზი

17. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ისტორიული მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ?
1. ხაზართა ლაშქრობა ქართლში
2. ჯვაროსანთა მიერ კონსტანტინეპოლის აღება
3. ისლამის დამარსებელი მუჰამედის გარდაცვალება
4. ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლა

18. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ძველი ისტორიის მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ:
1. ასურეთის სახელმწიფოს შექმნა
2. კიროს II-ის მიერ ქალაქ ბაბილონის აღება
3. ნაბუქოდონოსორის მეფობა
4. ურარტუს განაგურება

19. რაში მდგომარეობდა 1919 წელს პარიზში მიმდინარე საზავო კონფერენციის ერთ-ერთი შედეგი?
. წყალქვეშა ომის აკრძალვაში
. საერთაშორისო სასამართლოს შექმნაში
. ერთა ლიგის დაფუძნებაში
. ვენის კონგრესის პირობების განახლებაში

20. რომელი ფაქტიდან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბოროდინოს ბრძოლაში რუსები დამარცხდნენ?
. რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით დედაქალაქი სასწრაფოდ პეტერბურგში გადაიტანეს
. ბრძოლის შემდეგ ფრანგებმა რუსების მიერ დატოვებული ქალაქი მოსკოვი დაიკავეს
. საფრანგეთის არმიის ზურგში კარგად ორგანიზებული პარტიზანული მოძრაობა დაიწყო
. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ პოლონეთში დიდმა სახალხო აჯანყებამ იფეთქა

21. ბისმარკის აზრით, რა იყო ომში ავსტრიის სწრაფი დამარცხების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა?
. ოსმალეთის მოკავშირეობა
. შლიფენის დანიშვნა მთავარსარდლად
. ომში რუსეთისა და საფრანგეთის ჩაურევლობა
. რკინიგზის გამოყენება ჯარების სწრაფი გადასროლის მიზნით

22. რა ცვლილება მოხდა ნეოლითის ხანაში?
. შეიქმნა ბრინჯაოს იარაღი
. ადამიანი გადავიდა ბინადარ ცხოვრებაზე
. დამყარდა მატრიარქატი
. ადამიანმა დაიწყო ცეცხლის გამოყენება

23. ვინ იყო რომის პაპის იოანე XXII-ის თანამედროვე საქართველოს მეფე?
. დემეტრე II
. ბაგრატ III
. დავით IV
. გიორგი V

24. სხვა მიზეზებთან ერთად, რამ გამოიწვია ესპანეთში სამოქალაქო ომის დაწყება?
. არჩევნებში სახალხო ფრონტის გამარჯვებამ
. აფრიკაში კოლონიების დაკარგვამ
. სამხედრო დიქტატურის დამყარებამ
. ფრანკისტების მიერ გატარებულმა რეფორმებმა

25. მონღოლთა სამხედრო ბეგარის თანახმად საქართველოს უნდა გამოეყვანა
.  9 შეძლებული ოჯახიდან 1 მეომარი
. თითო ოჯახიდან თითო მეომარი
. ათი მამაკაციდან ერთ მეომარი
. 5 მამაკაციდან ერთი მეომარი

26. . ვინ დაამარცხეს ქართველებმა შამქორის ბრძოლაში?
. ფადლონი
. აბუ ბაქრი
. რუქნ ად-დინი
. ილ-ღაზი

27. რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ქართლის მეფე სვიმონ I?
. XV
. XVIII
. XIV
. XVI

28 ვინ იყო 1709 . თბილისის სტამბის დაარსების ინიციატორი?
. თეიმურაზ I
. ვახტანგ VI
. გიორგი IX
. ერეკლე II

29. ვინ ეკუთვნოდა ამათგან ფრანგგანმანათლებლებს“?
. შარლ მონტესკიე
. ერაზმ როტერდამელი
. ნიკოლო კოპერნიკი
. ჟან კალვინი

30. საფრანგეთის რომელი მეფე დაამხეს და დაატყვევეს 1792 ?
. ფრანცისკ I
. შარლ X
. ლუი XVI
. ანრი IV

31. ვინ სარდლობდა ფრანგებს ვატერლოოს ბრძოლაში?
. . ბონაპარტე
. პიძეგრიუ
. მარატი
. მიურატი

32. რომელი მუსიკოსი შეეწირა XX საუკუნის 30-იანი წლების რეპრესიებს ?
. რევაზ ლაღიძე
. მელიტონ ბალანჩივაძე
. ზაქარია ფალიაშვილი
. ევგენი მიქელაძე

33. რომელი არ არის სახელმწიფოს უფლება?
. კანონის მიღება
. გადასახადების აკრეფა
. კანონის დამრღვევთა დასჯა
. მეწარმეობა

34. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ქართველი მეფეები მოღვაწეობის მიხედვით  უძველესიდან უახლესისკენ
1. გიორგი II
2. ვახტანგ გორგასალი
3. თამარი
4. ფარსმან II

35. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ისტორიული მოვლენები უძველესიდან უახლესისკენ
1. ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობა ქართლში
2. ჯვაროსნული ლაშქრობების დაწყება
3. არაბთადაცვის სიგელისგაფორმება ქართლთან
4. „თავისუფლების დიდი ქარტიისშექმნა

36. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ მმართველები უძველესიდან უახლესისკენ
1. შაჰ აბას I
2. იუსტინიანე I
3. კამბიზ II
4. მალიქ შაჰი

37. რამდენ ნაწილად იყოფა მსოფლიოს ისტორია?
.  6
.  4
.  3
.  5

38. რომელი ფარაონის პირამიდა არის უდიდესი?
. რამზეს II
. ჰატშეფსუტი
. ჯოსერი
. ხეოფსი (ხუფუ)

39. ძვ.. 1274 წელს ქადეშის ბრძოლა მოხდა?
. ეგვიპტელებსა და ხეთებს შორის
. სპარსელებსა და ბაბილონელებს შორის
. ალექსანდრე მაკედონელსა და ინდოელებს შორის
. ასურელებსა და ურარტუელებს შორის

40. აქემენიდური სპარსეთის დედაქალაქი იყო?
. იერუსალიმი
. ხათუსა
. პერსეპოლისი
. მემფისი

41. რომელ ქალაქში ააგო ასურბანიფალმა უძველესი ბიბლიოთეკა?
. ასური
. ბაბილონი
. სელევკია
. ნინევია

42. ამათგან რომელი ძველი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა მესოპოტამიაში?
. ბაბილონი
. ურარტუ
. მიდია
. ლიდია

43. რომელ საუკუნეში მიმდინარეობდაბერძენ-სპარსელთა ომები“?
. ძვ.. VII
. ძვ.. III
. ძვ.. V
. ძვ.. II

44. რა ერქვა აქემენიდური სპარსეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებს (მხარეებს)?
. პოლისი
. სატრაპია
. სკეპტუხია
. საგრაფო

45. რას უწოდებენ ბერძნულ-რომაული წყაროები ეგრისის დედაქალაქ ციხეგოჯს?
. არქეოპოლისი
. პეტრა
. აფსაროსი
. როდოპოლისი

46. რომელი ქალაქი არ დაუარსებიათ ბერძნებს კოლხეთის სანაპიროებთან ?
. დიოსკურია
. ფაზისი
. კუტაია
. გიენოსი

47. რომელ წელს მოხდა პომპეუსის ლაშქრობა საქართველოში?
. ძვ.. 109
. ძვ.. 65
. ახ.. 69
. ძვ.. 83

48. სად გაიმართა მსოფლიოს პირველი ქრისტიანული საეკლესიო კრება?
. იერუსალიმში
. კონსტანტინოპოლში
. კესარიაში
. ნიკეაში

49. რომელი ქართველი მეფის მეტსახელი იყომგელთავა“ ?
. გუბაზის
. გურგენის
. ვახტანგ პირველის
. დავით აღმაშენებლის

50. რომელ წელს აიღო ჰერაკლე კეისარმა ხაზარებთან ერთად  თბილისი?
. 628
. 739
. 892
. 539

ტესტი მეორეს პასუხები
1.
2. 1 - ;  2 - ;  3 - ;  4 -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 4 3 1 2
17. 1 3 4 2
18. 1 3 4 2
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. 4 2 1 3
35. 1 3 2 4
36. 3 2 4 1
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Комментариев нет:

Отправить комментарий