воскресенье, 28 декабря 2014 г.

ალჟირი, ანგოლა, ბენინი, ბოცვანა, ბურკინა ფასო, ბურუნდი, გაბონი, გამბია, განა, გვინეა, გვინეა ბისაუ

ალჟირიანგოლახალხები

ანგოლას ენები
კაბინდას ექსკლავი

ანგოლას ნაკრძალები
მოსახლეობის სიმჭიდროვებენინიბოცვანა


ბურკინა ფასო
ბურუნდი

გაბონი
გამბია


განაგვინეაგვინეა ბისაუ